Będą parki jak za dawnych lat?

Trwają prace projektowe związane z rewitalizacją parków podworskich w Wojanowie i w Będzieszynie. W środę w  Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w tej sprawie.
Projektantka zaprezentowała wójtowi, a także pracownikom referatów ochrony środowiska oraz pozyskiwania funduszy europejskich wstępną wizualizację parków. Przewiduje się uporządkowanie terenu, wzbogacenie bioróżnorodności poprzez nasadzenia roślin rodzimych, urządzenie ścieżek i tarasów wypoczynkowych oraz małą architekturę.

Projekt zakłada również chociaż częściowe odtworzenie dawnej świetności tych miejsc. Mają tu pomóc pozyskane od byłych właścicieli majątku w Wojanowie przedwojenne zdjęcia.

Realizacja inwestycji zależy od tego, czy gminie uda się pozyskać tereny parków (9 ha w Wojanowie i 4 ha w Będzieszynie), które stanowią obecnie własność prywatną (a zostały nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych kilkanaście lat temu). Gmina będzie również zabiegała o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

M. Bielicka

Related posts