Przedszkole budowały kobiety!

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Straszynie świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Przy tej okazji dokonano pasowania 3-latków oraz symbolicznie otwarto funkcjonującą od 1 września placówkę.

W przecięciu wstęgi wójt Magdalenie Kołodziejczak oraz Monice Kończyk - pomorskiemu kuratorowi oświaty  - pomagali bohaterowie dnia, czyli przedszkolaki
W przecięciu wstęgi wójt Magdalenie Kołodziejczak oraz Monice Kończyk – pomorskiemu kuratorowi oświaty
– pomagali bohaterowie dnia, czyli przedszkolaki

Przy okazji małej uroczystości dyrektor przedszkola Marta Kujawska – Greszczuk podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę przedszkola, a więc m.in. wójt Magdalenie Kołodziejczak jako inicjatorce, pełnomocnikowi wójta ds. oświaty Bożenie Chodkowskiej, która koordynowała organizację nowej placówki, kierownik inwestycji z ramienia Urzędu GminyAnnie Warakomskiej, sekretarz Małgorzacie Grzegorczyk, która pomagała w zamówieniu wyposażenia, skarbnik Mirosławie Licy, która służyła doświadczeniem w kwestii finansowej oraz Marzenie Maciuk i Izabeli Kicińskiej z działu pozyskiwania funduszy.
– Jak widać, przedszkole budowały kobiety – zażartowała dyrektor.

Dyrektor nie zapomniała jednak podziękować mężczyznom, zwłaszcza Sebastianowi Jasiakowi z Urzędu Gminy, odpowiedzialnemu za sprawy informatyczno – komunikacyjne.
Podziękowania powędrowały również pod adresem radnych, którzy podjęli uchwalę o utworzeniu tej placówki.

Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk (w niebieskim) była zachwycona nowym przedszkolem. - Gmina Pruszcz Gdański to wzór dla innych samorządów - powiedziała
Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk (w niebieskim) była zachwycona nowym przedszkolem. – Gmina Pruszcz Gdański to wzór dla innych samorządów – powiedziała
Magdalena Bielicka

Related posts