Szkoły w pełnej gotowości

Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych zgłosili gotowość do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
Naradę poprzedziło oficjalne powierzenie obowiązków dwóm dyrektorom: dyrektor nowego przedszkola w Straszynie Marcie Kujawie – Greszczuk oraz dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojanowie Danucie Kamińskiej, która wygrała konkurs i będzie kierowała placówką przez kolejne 5 lat.

Na spotkaniu pojawili się także pracownicy Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej. Dyrektor Grzegorz Cwaliński przedstawił ofertę kulturalną dla szkół oferowaną przez ośrodek w Cieplewie (spektakle teatralne, kino za 5 zł, Festiwal Filmów Młodego Widza) oraz mediatekę w Straszynie (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne).

Narada
Narada

Właściwa część narady dotyczyła gotowości placówek przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017. Kierownictwo szkół przedstawiło wójt Magdalenie Kołodziejczak oraz pełnomocnik wójta ds. oświaty Bożenie Chodkowskiej aktualny stan uczniów oraz poziom zaopatrzenia w podręczniki. Omówiono również działania związane z dalszą poprawą wyników nauczania.

Liczba uczniów w szkołach (stan na 30 sierpnia 2016):

Zespół Szkół w Straszynie – 816
Zespół Szkół w Rotmance – 750
Gimnazjum w Przejazdowie – 114
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie – 561
Szkoła Podstawowa w Wojanowie – 173
Szkoła Podstawowa w Wiślince – 206
Szkoła Podstawowa w Wiślinie – 187
Zespół Szkół w Łęgowie – 564
Razem: 3371

M. Bileicka

Related posts