Informacja w sprawie prac nad projektem zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych

Od kilku miesięcy nasza gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych zarówno na obiektach gminnych (OKSiBP, szkoły, świetlice) jak i  na budynkach będących własnością osób fizycznych. Prace przygotowawcze polegają na analizie prawnej, ekonomicznej i podatkowej przedsięwzięcia.
Niestety, nowo uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz dokumenty aplikacyjne o środki unijne nasuwają wiele wątpliwości. W tej sprawie samorządowcy z naszego powiatu spotkali się kolejny raz z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z uzyskanych informacji wynika, że istnieje szereg zagrożeń związanych z częstymi i niedającymi się przewidzieć zmianami legislacyjnymi.

Niejasny jest nadal poziom dofinansowania związany zarówno z podatkiem VAT jak i z kwestiami pomocy publicznej dla projektu. Wyjaśnień wymaga również problem podatku dochodowego od uzyskanych dotacji. Ponadto, zdaniem uczestników spotkania, na skutek zmian legislacyjnych zmieniły się w sposób zasadniczy warunki opłacalności montażu instalacji OZE.

Wszystkie te aspekty podlegają obecnie analizie pod kątem bezpieczeństwa finansowego i prawnego beneficjentów, w szczególności osób prywatnych.  O dalszych działaniach będziemy Państwa informować.

Magdalena Bielicka

Related posts