Spotkania organizacyjne dla rodziców przedszkolaków

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Straszynie serdecznie zaprasza rodziców dzieci przyjętych do placówki na spotkanie informacyjne wg poniżej zamieszczonego harmonogramu:

– rodzice dzieci 3 i 4- letnich – dnia 11 sierpnia o godzinie 17.30

– rodzice dzieci 5 i 6- letnich – dnia 22 sierpnia o godzinie 17.30

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół w Straszynie, ul. Starogardzka 48.

Z uwagi na konieczność podpisania umowy w sprawie korzystania z Gminnego Przedszkola w Straszynie proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru PESEL dziecka.  Rodzice, którzy nie mogą uczestniczyć w wyznaczonym terminie, mogą wziąć udział w spotkaniu w drugim wskazanym terminie.

Related posts