Juszkowo – Najpierw wspólnota, potem kościół

Podejrzewam, że dla wielu mieszkańców, zwłaszcza nowych osiedli w Juszkowie, powołanie parafii było zaskoczeniem. Dla tych rdzennych, którzy zasiedlając Juszkowo po wojnie doskonale pamiętają ruiny dawnego kościoła, już mniejsze. Wszyscy jednak bardzo mocno zaangażowali się w budowę lokalnej świątyni – mówi ks. Krzysztof Hapka, jeszcze niedawno wikary w Gdańsku, a obecnie proboszcz w naszej gminie.  

Powołanie parafii pw. Bł. Jerzego Popiełuszki, Prezbitera i Męczennika w Juszkowie oraz mianowanie ks. Krzysztofa Hapki proboszczem dekretem Arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia nastąpiło 8 grudnia 2015 r. Ks. Krzysztof otrzymał misję utworzenia ośrodka duszpasterskiego i budowy świątyni parafialnej.

Parafianie są zdeterminowani

ks. Krzysztof Hapka proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie
ks. Krzysztof Hapka proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie

– Budowa kościoła jako wspólnoty to jedno, a budowa kościoła jako budynku to drugie  – zaznacza proboszcz, który odwiedził wszystkich parafian podczas „kolędy”, a obecnie, wspólnie z mieszkańcami buduje świątynię w miejscu dawnego, przedwojennego kościoła.  – Mieszkańcy są niezwykle zaangażowani. Pragnę im bardzo podziękować za życzliwe przyjęcie, za wszystkie rady i wskazówki dotyczące spraw formalnych związanych z budową, za poczęstunki i ofiary, które pragnę przeznaczyć na przygotowanie tymczasowej kaplicy na placu, gdzie ma powstać świątynia, abyśmy mogli jak najszybciej modlić się „na swoim” – dodaje.

Do tego czasu msze dla mieszkańców Juszkowa odprawiane są w auli domu parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Pierwsza msza po objęciu probostwa przez ks. Krzysztofa miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Juszkowie. Później była jeszcze pasterka pod gołym niebem oraz rezurekcja w świetlicy.

Kościół dawny i dawniejszy 

gdańska archeolog Renata Wiloch – Kozłowska
gdańska archeolog Renata Wiloch – Kozłowska

Kościół w Juszkowie będzie miał ok. 350 m kw. powierzchni. Wielkość plebanii nie jest jeszcze znana. Również terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy są na tym etapie trudne do przewidzenia.

Tymczasem, w związku z tym, że w miejscu działki pod kościół istniała już kiedyś świątynia, a co za tym idzie przykościelny cmentarz,  zarządzono prace ekshumacyjne i archeologiczne.

Prace rozpoczęliśmy w części wschodniej działki, między drzewami, gdzie przewidziana jest budowa plebanii – wyjaśnia gdańska archeolog Renata  Wiloch – Kozłowska. – Przed wojną był tu cmentarz i znaleźliśmy pozostałości szczątków ludzkich. Jednak na tyle źle zachowane, że nie pozwalają na wydzielenie pochówków. 

Pojedyncze kości zostały zebrane i, by oddać należy szacunek zmarłym, zostaną pochowane, gdy powstanie już kościół.

Wykopaliska w miejscu kościoła w Juszkowie
Wykopaliska w miejscu kościoła w Juszkowie

– Następnie zdjęliśmy cienką warstwę darni w miejscu, gdzie, zgodnie z obrazem, którym dysponujemy, powinien stać kościół i odsłoniliśmy jego fundamenty – kontynuuje archeolog. – Obecnie prowadzimy prace w dawnej zakrystii, gdzie odkryliśmy też starsze założenie, ale na razie trudno ustalić jego chronologię. Przed ołtarzem znajduje się dobrze zachowana bogato zdobiona płyta nagrobna z 1607 roku. Ślady przebudowy nie są niczym zaskakującym, bo kościoły były niszczone, palone, a w ich miejsce powstawały nowe. Były także przebudowywane. Przed kościołem protestanckim, który został zniszczony podczas wojny, istniał wcześniej kościół katolicki. Pierwsze informacje na ten temat sięgają lat dwudziestych XIII wieku.

dobrze zachowana bogato zdobiona płyta nagrobna z 1607 roku
dobrze zachowana bogato zdobiona płyta nagrobna z 1607 roku

Płyta jest popękana, ale po scaleniu i zabezpieczeniu, będzie mogła być eksponowana. Niekoniecznie w posadzce, ale, tak jak ma to miejsce na przykład w katedrze oliwskiej, na ścianie bocznej.

Jako ciekawostka warto dodać, że w dniu wczorajszym (26 kwietnia 2016 r.), w parafii pw. Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w konkursie wiedzy o Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce wręczone zostały nagrody laureatom z całej Polski. Być może w tym konkursie wezmą udział nowi parafianie z Juszkowa.

Finaliści konkursu wiedzy o Bł. ks. Jerzym Popiełuszcze - fot. MC
Finaliści konkursu wiedzy o Bł. ks. Jerzym Popiełuszcze – fot. MC
Tekst i foto: M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański

Related posts