Zapraszamy do udziału w konkursie Kolorowy Świat, Malowany Świat 2016

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie przypomina, że do 19 maja 2016 r. trwa tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu plastycznego pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat”.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Czekamy na artystyczne wizje młodych twórców na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu – o wszystkim, o czym warto opowiedzieć. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu).

Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKURSU (oba dokumenty w załącznikach). Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A,
z dopiskiem:
„KOLOROWY ŚWIAT, MALOWANY ŚWIAT 2016”,
w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

Karta_zgloszenia_kolorowy_swiat_2016

Karta_zgloszenia_kolorowy_swiat_2016

Regulamin_kolorowy_swiat_2016

Anna Sychta

Related posts