W gdańskim liceum uczą przyszłych lotników

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku od nowego roku szkolnego będzie można uczyć się w klasie o profilu lotniczym. W programie nauczania znajdą się bloki zajęć poświęconych lotnictwu cywilnemu i wojskowemu.

 

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku przy ulicy Na Zaspę 31A w obecności Piotra Kowalczuka zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej zostanie podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy 49. Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim, a IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Przedmiotem porozumienia jest powstanie i funkcjonowanie klasy wojskowej o profilu lotniczym w IV LO w Gdańsku.

– Cieszy mnie, że dyrekcja IV Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny uczyniła krok w kierunku innowacji edukacyjnych. Po policji, służbie więziennej, służbie granicznej i straży miejskiej otwierają nowe możliwości by przygotować do pracy w zawodowej armii. To dobra wiadomość, gdyż poza sztabem w Gdańsku nie ma już jednostki wojskowej. Utworzenie klasy lotniczej możliwe jest dzięki porozumieniu szkoły z 49. Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim. Praca w służbach mundurowych daje gwarancję stabilności, satysfakcji i ciągłego rozwoju. Kolejny raz potwierdzenie znajduje maksyma pracodawców „masz zawód i praktykę masz pracę” – mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Dzięki współpracy z 49. Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim utworzona zostanie klasa o profilu lotniczym. Opiekę nad klasą sprawować będzie także Aeroklub Gdański.

-Młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z lotnictwem, chcemy umożliwić zmierzenie się z własnymi wyobrażeniami o przyszłym zawodzie lotnika zarówno w lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym – mówi Elżbieta Januszewska Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

W klasie wojskowej o profilu lotniczym w IV Liceum Ogólnokształcącym przewidywane są trzy bloki zajęć: ogólnowojskowy, lotnictwa wojskowego i lotnictwa cywilnego. W ramach przedmiotu szkolenie ogólnowojskowe uczniowie poznają kształcenie obywatelskie, profilaktykę i dyscyplinę wojskową, regulaminy Sił Zbrojnych RP, podstawy szkolenia strzeleckiego, obronę przed bronią masowego rażenia, obronę przeciwlotniczą, ochronę i obronę obiektów, szkolenie taktyczne. O awionice, płatowcu i zespołach napędowych, systemach uzbrojenia samolotu, wyposażeniu wysokościowo – ratowniczym oraz aerodynamice i zasadach lotu będą się uczyć licealiści z lotnictwa wojskowego. Natomiast ogólna wiedza o lotnictwie cywilnym, samolocie i szybowcu, o zasadach lotu, ale i o prawie lotniczym, procedurach operacyjnych, łączności, osiągach i planowaniu, meteorologii i nawigacji będzie przekazywana w ramach tematyki zajęć Aeroklubu Gdańskiego. Przedmiot lotnictwo cywilne ułatwi też uczniom zrozumienie ważnej lotniczej prawdy o człowieku, jego możliwościach, ale i ograniczeniach.

 Zajęcia będą prowadzić żołnierze z 49. Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego jak i instruktorzy Aeroklubu Gdańskiego.

W Gdańsku będzie to pierwsza klasa o profilu lotniczym.  Oferta klasy jest skierowana do absolwentów gimnazjów w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i okolicach.

 

Related posts