Obchody 70 – lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Piątek 6 listopada 2015r. był szczególnym dniem dla dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów, rodziców oraz mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i okolic. Mogli bowiem uczestniczyć w obchodach 70-lecia istnienia naszej szkoły, które stały się okazją do wspomnień oraz złożenia wyrazów szacunku i uznania ludziom, którzy od 1945 roku pracowali na dobry wizerunek placówki. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do szkoły, gdzie zostali serdecznie przywitani przez panią dyrektor Urszulę Niklas.

Obchody 70 - lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim - fot. Ireneusz Łapiński
Obchody 70 – lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim – fot. Ireneusz Łapiński

Swoją obecnością organizatorów imprezy zaszczycili: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Ryszard Świlski, Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko,  Starosta Gdański – Stefan Skonieczny, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego – Janusz Wróbel, Ksiądz Prałat  – Stanisław Łada, Pełnomocnik do Spraw Społecznych Gminy – Bożena Chodkowska, Zastępca Burmistrza do Spraw Społecznych – Jerzy Kulka, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu – Karolina Mik, Przewodnicząca Rady Miasta – Małgorzata Czarnecka – Szafrańska, Wizytator Kuratorium Oświaty – Jolanta Pawlak, Dyrektorzy Szkół  i jednostek organizacyjnych Pruszcza Gdańskiego, Przewodniczący Związków Zawodowych, Przewodniczący Rady Rodziców, emerytowani Dyrektorzy naszej placówki – Pan Edward Pietek oraz Pani Halina Rybkowska, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni naszej szkoły, absolwenci szkoły oraz rodzice.

Obchody 70 - lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim - fot. Ireneusz Łapiński
Obchody 70 – lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim – fot. Ireneusz Łapiński

Wszystkich zebranych gości powitała Pani Dyrektor Urszula Niklas. W swoim przemówieniu przeniosła nas w przeszłość, przybliżając historię powstania szkoły. Przypomniała, jak formowała się szkoła  na przestrzeni lat, jak poszczególni dyrektorzy unowocześniali placówkę, przyczyniając się do dalszego rozwoju. Głos zabrali również niektórzy z przybyłych gości, którzy zwrócili uwagę, że historia szkoły jest nierozerwalnie związana z historią powojennego Pruszcza. Niektórzy z nich byli absolwentami szkoły i wspominali swoje osobiste wątki związane z nauką w naszej szkole.

Obchody 70 - lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim - fot. Ireneusz Łapiński
Obchody 70 – lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim – fot. Ireneusz Łapiński

Zaproszeni goście zwracali szczególną uwagę na fakt, iż obecnie w naszej szkole zachodzi wiele innowacyjnych zmian, które przyczyniają się do znacznego rozwoju naszych dzieci oraz nie należy zapominać o kadrze pedagogicznej, której profesjonalizm i otwartość na innowacje pozwala w lepszym spektrum docierać do umysłów młodych ludzi i rozwijać ich zainteresowania. Na ręce Pani Dyrektor swoje podziękowania i gratulacje złożyli również dyrektorzy sąsiednich placówek w mieście.

Następnie rozpoczęliśmy część artystyczną, w trakcie której brać uczniowska otrzymała niezwykły prezent od absolwenta naszej szkoły Pana Kamila Ciślika – znanego  i utalentowanego kompozytora – muzykę do Hymnu naszej szkoły, specjalnie skomponowaną na tak ważną okazję. Słowa do Hymnu napisały absolwentka naszej szkoły Pani Marta Niklas oraz koleżanka z grona Pani Dorota Więckowska. Wszyscy wysłuchali i obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów, który przeniósł nas w niesamowitą przedróż do przeszłości, podróż która zaczarowała obecnych na sali. Zebrane zdjęcia z wielu lat  i wykonane piosenki wzruszały do łez.

Obchody 70 - lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim - fot. Ireneusz Łapiński
Obchody 70 – lecia powstania Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim – fot. Ireneusz Łapiński

Po części artystycznej Pani dyrektor Urszula Niklas podziękowała gościom za obecność na tak ważnej uroczystości oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przyczynili się swoją ciężką pracą do uświetnienia uroczystości. Dla upamiętnienia obchodów goście otrzymali kronikę z rysem historycznym szkoły od momentu jej powstania  oraz pamiątkowe kalendarze.

Absolwenci i byli pracownicy szkoły mogli obejrzeć sale lekcyjne, przejrzeć kroniki szkolne, a także zobaczyć, jak zmienił się budynek szkoły w ostatnich latach. Duże zainteresowanie wzbudziły wystawy: zdjęć, prac plastycznych uczniów i  absolwentów, a także fotografie z działalności kółek zainteresowań.Uroczystość zorganizowana z okazji 70-tej rocznicy powstania szkoły była wspaniałą okazją do spotkań po latach dla wielu byłych pracowników szkoły i absolwentów, którzy mieli możliwość odwiedzenia placówki, w której zdobywali wykształcenie.

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor  Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim składa serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom, rodzicom a także władzom Miasta za pomoc w zorganizowaniu obchodów 70-lecia powstania szkoły.

Szczególne podziękowania należą się również sponsorom naszej uroczystości; Stowarzyszeniu Inicjatyw Oświatowo – Społecznych „Tysiącleci” działające przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim, Radzie Rodziców  oraz Panom Ryszardowi Wojnowskiemu, Danielowi Michalskiemu, Marianowi Nawrockiemu oraz Władysławowi Fediuk. 

Patronat medialny nad całą uroczystością objął ,,Dziennik Bałtycki”.

Dziękujemy Panu Markowi Cabajowi, właścicielowi firmy Bemar Media (Film-Fotografia-Reklama) za bezinteresowne zaangażowanie się w akcję „Urodzinowy kwiat” w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia naszej szkoły. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ustawili na boisku szkolnym „żywą” kartkę urodzinową. Pan Marek Cabaj wykonał zdjęcia przy pomocy drona i pomógł zaczarować pogodę, gdyż w dniu, w którym zmontowaliśmy nasz urodzinowy kwiat wróciło do nas lato.

Koordynatorzy akcji „Urodzinowy kwiat”:

Ewa Szewczyk i Dorota Makowska,  Joanna Cymbaluk, Magdalena Krefta, Barbara Jóźwiak,

zdjęcia – Ireneusz Łapiński

Related posts