Nowy wzór legitymacji

Zmieniły się przepisy dotyczące korzystania z ulg w komunikacji miejskiej. Uczniowie powinni mieć wpisany numer pesel na drugiej stronie legitymacji potwierdzony przez szkołę pieczęcią.

Komunikat o obowiązku potwierdza lokalny przewoźnik GRYF.

nowa-legitymacja
nowa-legitymacja

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015r. poz 23) informujemy, że korzystanie z ulg na bilety autobusowe jest możliwe w przypadku zastosowania się do przepisu regulującego wzór legitymacji szkolnej na której widnieć musi numer PESEL, w innym przypadku ulga ustawowa nie zostanie przyznana.
Legitymacja szkolna posiadająca pieczątkę i numer PESEL poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

 

Zamknięcie pętli Juszkowo 

W związku z pracami remontowymi pętli Juszkowo autobusy linii 845 swoją trasę kończą przy ul. Działkowej na wysokości sklepu. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Gryf

Related posts