Nowe drogi i chodniki

Na terenie naszej gminie ruszyły trzy inwestycje drogowe w ramach tzw. „schetynówki”. 

W Wiślince powstaje chodnik wzdłuż ul. Osiedlowej (ok. 575 m), w Wiślinie zostanie odnowiona ulica Słoneczna, a Juszkowo zyska nowy odcinek ulicy Zdrowej na długości ok. 500 m.(z kostki betonowej, z odwodnieniem i fragmentem chodnika).

Całkowita wartość tych trzech inwestycji to ponad 1,6 mln zł. Środki pochodzą z budżetu gminy, powiatu oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wiślinka. Radna Magdalena Migowska z przedstawicielami wykonawcy

Juszkowo. Ulica Zdrowa zostanie wykonana z kostki betonowej

Wiślina. Ulica Słoneczna doczeka się odnowienia

Magdalena Bielicka

Related posts