Przypomnienie o konkursie

W imieniu OKSiBP Cieplewo przypominam, że 22 maja 2015 r. mija termin nadsyłania prac na międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat 2015″. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie.

Uczestnicy (dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych) mają możliwość artystycznej wypowiedzi na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu – o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.

Informacje o konkursie także TUTAJ

Wszystkie prace (w formacie A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwę konkursu). Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGDŁOSZENIA, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKUSU (oba dokumenty do pobrania na stronie internetowej: www.oksibp.pruszczgda.pl). Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A, z dopiskiem: „Kolorowy świat, malowany świat 2015”, w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

 

Anna Sychta

Related posts