Rozpoczynamy nowy sezon w stanicy żeglarskiej w Wiślince!

Począwszy od 13 kwietnia  rusza nauka żeglarstwa w stanicy w Wiślince w ramach wspólnego z Pomorskim Związkiem Żeglarskim z siedzibą w Gdyni projektu pn. „Gmina Pruszcz Gdański pod Żaglami”. Na dzieci, młodzież oraz dorosłych czekają oferty szkoleń, kursów, półkolonii oraz rejsy morskie i po Pętli Żuławskiej. 

W pierwszym i  drugim tygodniu odbędą się zajęcia poznawcze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z części żuławskiej gminy w ramach zajęć lekcyjnych. Podobną ofertę proponuje się uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Łęgowa, Borkowa, Rotmanki, Straszyna i Wojanowa pod koniec kwietnia 2015 r.

Z kolei w sobotę     18 kwietnia w stanicy w Wiślince będą odbywały się spotkania dla wszystkich zainteresowanych nauką i doskonaleniem żeglarstwa (harmonogram poniżej). Dotyczy to nauki żeglowania na Optymistach i Puckach, możliwości zdobycia patentów sternika jachtowego oraz motorowodniaka. Na zajęcia prowadzone na gminnej przystania zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z naszej gminy jak i z innych okolicznych. W wakacje zaś przewidziane są półkolonie dla dzieci i młodzieży od lat 7 – 17, rejsy po Pętli Żuławskiej oraz rejsy morskie dla tych, którzy uzyskają patent sternika jachtowego.

Zajęcia praktyczne
Przed każdymi zajęciami, przed zejściem na wodę, 10-cio osobowe grupy lub 5-cio osobowe załogi odbywają wstępny instruktaż z zakresu bezpieczeństwa przebywania na przystani, na wodzie, obsługi jachtu, bezpiecznego poruszania się po pokładzie, w kokpicie i zachowania podczas żeglugi. Otrzymują  Informację o akwenie, topografii brzegu, lokalizacji charakterystycznych punktów linii brzegowej  i w głębi lądu.

Zajęcia teoretyczne
Podczas zajęć w godzinach lekcyjnych uczestnicy poznają podstawowe komendy, polecenia i sposób reagowania na nie.    W trakcie żeglowania: praktyczna obsługa stanowisk manewrowych, uruchamianie   i odstawienie silnika (na jachcie motorowym), stawianie  i opuszczanie żagli (na jachcie żaglowym), sterowanie na punkt i na wiatr, wykonywanie zwrotów.

Szczegółowych informacji udziela:

OKSiBP – Marek Gotartowski  tel. 694 350 743 w godz. 8.00 – 16.00 lub e-mail: mg@pruszczgdanski.pl

Zapisy i dodatkowe informacje:

POZŻ – Leopold Naskręt  tel. tel. 503 008 271  e-mail: leopold.naskret@pozz.org.pl lub nital@poczta.onet.pl

Harmonogram spotkań w dniu 18 kwietnia 2015 (dzieci tylko z rodzicami!)

9:00 – spotkanie dotyczące nauki żeglowania na łodziach klasy OPTYMIST i PUCK (kontynuacja zajęć z 2014 r.)  dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 – 17 lat (z terenu gminy Pruszcz Gdański).

10:00 – spotkanie dotyczące szkolenia w szkółce żeglarskiej w klasie OPTYMIST dla dzieci w wieku 6 – 12 lat z terenu gminy Pruszcz Gdański (kontynuacja z 2014 r.)

11:00 – spotkanie dotyczące nauki żeglowania oraz przygotowania do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz patent sternika motorowodnego – dotyczy młodzieży, która ukończyła 14 lat (z terenu gminy) i dorosłych

12:00 – spotkanie dotyczące nauki żeglowania oraz przygotowania do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz patent sternika motorowodnego – dotyczy młodzieży od 14 r ż. (spoza gminy) i dorosłych

13:00 – spotkanie dotyczące półkolonii żeglarskich w wakacje dla dzieci 7 – 17 lat. 

14:00 – spotkanie organizacyjne dotyczące rejsu morskiego dla młodzieży powyżej 14 r ż. i dorosłych (dla osób z patentem żeglarza jachtowego!). 

 
Magdalena Bielicka

Related posts