Sarny w Borkowie

W Borkowie obserwować można szczególnie w godzinach porannych stadko saren z jelonkiem. Zwierzęta podchodzą do zabudowań oraz przemierzają niezabudowane jeszcze obszary w poszukiwaniu pożywienia. Sąsiedztwo osiedli ludzkich stanowi dla nich jak i dla mieszkańców zagrożenie.

Zwierzęta narażone są na pogoń przez psy, mogą również stanowić realne zagrożenie dla ruchu pojazdów bardzo intensywnego na ul. Starogardzkiej, obwodnicy Południowej Gdańska oraz Obwodnicy S6.

Sarny w Borkowie
Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z Komendantem Straży Gminnej, który radził, aby przy obserwacji wspomnianego stada jeżeli może być ono zagrożone poinformować o tym patrol Straży Gminnej z którym można skontaktować się pod numerem tel. 664 430 371 w godz. 6.00 – 22.00.

Przeprowadzone też zostaną konsultacje z Nadleśnictwem oraz Służbą Weterynaryjną.

Dzikie zwierzęta są na pewno atrakcją dla mieszkańców, lecz ich życie jest zagrożone w związku z ciągłą rozbudową osiedli. Same także stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(MC)

Related posts