Gimnazjaliści o profilu policyjnym odwiedzili Komendę w Pruszczu Gdańskim

Wczoraj (25 lutego br.) o godz. 9.00 policjanci z zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim gościli uczniów z gimnazjum w Przywidzu, mieszczącego się przy ulicy Szkolnej 1. Gimnazjaliści są uczniami klas o profilu policyjnym i policyjno -sportowym. 

Pruszcz gimnazjaliści
Pruszcz gimnazjaliści

Około 50 uczniów uczestniczyło z zajęciach edukacyjnych podczas których omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz szeroko pojętą demoralizację wśród dzieci i młodzieży. Policjanci omówili rożnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi, między innymi stosowanie środków odurzających, przynależność do rożnych nieformalnych grup młodzieżowych oraz bezpieczeństwo w internecie. 
Poruszono też zagadnienie dotyczące rodzajów środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Na zakończenie spotkania podsumowano zdobytą wiedzę. Uczniowie wyrazili chęć związania swoich dalszych życiowych planów ze służbą w Policji.

Marzena Szwed-Sobańska

Related posts