Zaproszenie do konkursu Kolorowy Świat

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat 2015”, którego organizatorem jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

Uczestnicy mają możliwość artystycznej wypowiedzi na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu – o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKUSU. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A,
z dopiskiem:
„Kolorowy świat, malowany świat 2015”,
w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

KARTA ZGŁOSZENIA na konkurs KOLO ROWY SWIAT 2015

konkurs kolorowy 2014-KARTA ZGŁO SZENIA

Regulamin konkursu kolorowy_2015

Related posts

One Thought to “Zaproszenie do konkursu Kolorowy Świat”

Comments are closed.