Gmina dotuje inwestycje ekologiczne

Do 30 kwietnia można składać wnioski o dotacje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów gazowe oraz na demontaż i utylizację azbestu. 

W trosce o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawę czystości powietrza Gmina Pruszcz Gdański współfinansuje mieszkańcom realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczając na ten cel ok. 200 tys. zł rocznie – mówi Anita Sąpór, inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. – Największą popularnością cieszą się dotacje do zakupu i montażu kolektorów słonecznych.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina dofinansowuje 80% kosztów kwalifikowanych zakupu urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (maksymalna kwota dotacji to 8 tys. zł.).

O dotację mogą starać się mieszkańcy tych terenów, na których z uwagi na nieliczną i rozporoszoną zabudowę, budowy kanalizacji nie przewiduje się.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekologiczne, nie wydzielają przykrych zapachów i są znacznie tańsze w eksploatacji niż tradycyjne szamba.

Kolektory słoneczne

Gmina dofinansowuje 30% kwoty zakupu kolektorów słonecznych (maksymalna kwota dotacji to 4 tys. zł). Tzw. solary, które przetwarzają energię słoneczną w cieplną wykorzystuje się do podgrzewania wody  użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania. Są nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne.

System kolektorów słonecznych jest przydatny wszędzie tam, gdzie jest duże zużycie ciepłej wody, np. w domach jednorodzinnych.

Pompy ciepła 

Na zakup pompy ciepła, która pobiera energię z ziemi lub z powietrza i przekształca w ciepło do ogrzania budynku lub wody,  również można otrzymać 30% dofinansowania (maksymalnie 4 tys. zł).

Pompa ciepła pozwala w dużym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii cieplnej.

Kotły gazowe 

Gmina dofinansowuje 50% kwoty zakupu kotła gazowego (maksymalnie 4 tys. zł). Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna likwidacja kotła węglowego.

Podkreślane przez specjalistów zalety kotłów gazowych to: bezobsługowy sposób działania, efektywne wykorzystanie ciepła i redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Demontaż, transport i utylizacja azbestu

W przypadku likwidacji pokryć dachów zawierających szkodliwy azbest, gmina dopłaca 23 zł do każdego m2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł.

Pył azbestowy stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Pokrycia azbestowe są likwidowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wnioski do 30 kwietnia

Wnioski o dotacje (wyłącznie na inwestycje niezrealizowane) można składać do 30 kwietnia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański (pok. Nr 17, I p.).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, wnioski rozpatrujemy według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania środków – dodaje A. Sąpór.

Osoba, dla której zabraknie dotacji, zostanie wpisana na listę rezerwową i będzie mogła skorzystać z dofinansowania w przypadku, gdy ktoś wcześniej zdeklarowany, zrezygnuje.

Magdalena Bielicka

Related posts