Kolędnicy z Żuławki

Grupa dzieci z inicjatywy pana Roberta Plichty wyruszyła po wsi Żuławka z kolędą na ustach. Odwiedzali kolejno domy mieszkańców niosąc im dobrą nowinę i składając Noworoczne życzenia. Jest to już kolejny rok, kiedy dzieci z Żuławki, przebrane w stroje, z instrumentami, piosenką i uśmiechem Kolędują, przypominają o dawnych tradycjach. Mieszkańcy chętnie przyjmują młodych kolędników i z radością wysłuchują  przygotowanego przez nie programu.  Inicjator pan Robert Plichta, mówi: „ Chcemy, aby nasze dzieci pamiętały o tradycjach i w nich uczestniczyły, a one są chętne, co bardzo nas cieszy.” Magda Boguszewska

Arciszewo. 95. Urodziny HELENY KĄKOL

Helena Kąkol z Arciszewa skończyła 95 lat i z radością przyjęła urodzinowych gości.  Pani Helena to matka sześciorga dzieci, babcia czternaściorga wnucząt i prababcia sześciorga prawnucząt. W Arciszewie mieszka od 1957 roku, a pochodzi z Mirachowa na Kaszubach. Wizyta wójt Magdaleny Kołodziejczak i Teresy Loranty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawiła sympatycznej seniorce wiele radości. Pani Helena z radością zdmuchnęła świecie z tortu i wniosła toast za zdrowie gości. Jubilatka mieszka z synem Marianem, a w codziennych sprawach pomaga jej zatrudniona przez GOPS opiekunka. Jej recepta na długowieczność to kieliszeczek…