Wsparcie z Urzędu Gminy na projekty pro eko

Jak dowiadujemy się z relacji Inspektora ds. środowiska Pani Wiolety Wony z budżetu Gminy zostały dofinansowane projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Wśród zrealizowanych projektów przeważały te związane z wymianą pieców centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, ale również zagospodarowania nieczystości jak i pomp ciepła. W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Pruszcz Gdański wykonali szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegających na: – wymianie starych pieców węglowych na gazowe – zrealizowano na 39 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania ogółem to 126 246 zł); – demontażu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających…

Są jeszcze wolne miejsca w nowej szkole w Borkowie (Kowalach)

Już 3 września 2018 r. w nowej szkole Metropolitalnej  w Kowalach przy ul. Appolina 7 zabrzmi pierwszy dzwonek. Nowoczesna placówka oświatowa budowana wkładem trzech gmin (Kolbudy, Gdańsk i Gmina Pruszcz Gdański), posiada jeszcze wolne miejsca. Rodzice uczniów mieszkających przy ulicach w Borkowie: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa mogą nadal zapisać swoje dzieci. Przypomnijmy, że dla wymienionych ulic jest to szkoła rejonowa. Obiekt szkolny wraz z całą infrastrukturą jest już na etapie zaawansowanej budowy i wykańczania. W części A, która ma być wyposażana w meble i sprzęty przed końcem…

Aleja Ofiar 10 kwietnia i Kasztanowa w Borkowie oddana do użytku

23 lipca 2018 roku oddano do użytku kolejny etap Alei Ofiar 10 kwietnia wraz z fragmentem ul. Kasztanowej i dobiegającymi do niej ulicami. Inwestycja budowlana obejmowała budowę kanalizacji deszczowej wraz budową dróg, chodników i oświetlenia, którego koszt to 1 360 000 zł. Oddana do użytku inwestycja znacząco poprawia komfort życia okolicznych mieszkańców, a przede wszystkim podnosi ich bezpieczeństwo. Ostatniej jesieni, zimy i wiosny dotarcie w te strony Borkowa graniczyło z cudem, mieszkańcy ryzykowali zakopaniem się lub zniszczeniem auta. Dzieci docierające do szkoły musiały chodzić w kaloszach lub innym wysokim obuwiu.…

Już dziś kolejne ważne tematy omawiane przez Radę Gminy

W dniu dzisiejszym w Cieplewie właśnie rozpoczęła się XLIII Sesja Rady Gminy, podczas której będą poruszane ważne tematy dla mieszkańców, ale również m. in. dla nauczycieli pracujących w lokalnych szkołach. W śród proponowanych tematów dyskusja na tema finansów Gminy, działalności gospodarczej oraz dalszego rozwoju oraz głosowanie nad budżetem. W dalszej kolejności przewidziano pochylenie się nad kwestią dodatków dla nauczycieli za godziny ponad wymiarowe oraz zastępstwa dla których organem prowadzącym jest Gmina. W temacie nieruchomości Radnych interesują kwestie działek w Juszkowie (pod planowany zbiornik retencyjny) oraz nabycia działek w Straszynie. Nie…

Ruszą prace przy budowie ulic Jowisza i Plutona na osiedlu Modre w Straszynie

Na przełomie lipca i sierpnia ruszą prace przy budowie ulic Jowisza i fragmentu ulicy Plutona w Straszynie. Położona zostanie nawierzchnia bitumiczna, powstanie chodnik oraz brakujące odcinki kanalizacji deszczowej. Wymienione zostanie także oświetlenie. Przy drodze staną latarnie ledowe. Koszt inwestycji przekracza 3 mln zł., a zakończenie prac przewidziano na marzec 2019 roku. Prowadzenie prac budowlanych wiązać się będzie z utrudnieniami dla mieszkańców oraz odwiedzających, ale zawsze wiąże się to z późniejszą poprawą warunków drogowych i komfortu mieszkańców. Wszelkie inwestycje prowadzone przez Urząd Gminy, a polegające na inwestowaniu w infrastrukturę drogową, to…

Kamień węgielny wmurowany

26 kwietnia 2018 r. punktualnie o godzinie 14.00 w miejscu budowy nowego budynku Gminy Pruszcz Gdański rozpoczęła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Jak tradycja nakazuje został sporządzony akt, w którym zawarty został spis obecnych władz kraju, regionu i gminy oraz okoliczności jego sporządzenia. Do przygotowanej kapsuły oprócz spisu, złożono zdjęcia władz gminy, pracowników urzędu, dołożono jeszcze notatki sporządzone przez władze szkół gminnych, straży pożarnej i policji, a także sołectw. Osobny dokument w postaci pliku na pamięci USB dostarczył sołtys Mokrego Dworu p. Zbroiński. Poświęcenia dokonał przybyły Abp. Metropolita gdański Sławoj…

Co w budżecie Gminy na 2018 rok

Na XXXVII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody budżetu gminy w przyszłym roku wynosić będą 152.288.591 zł., a wydatki 175.542.181 zł. Aby uświadomić sobie dynamikę rozwoju gminy warto przytoczyć kilka liczb. Otóż w 2002 roku dochody gminy wynosiły ponad 24 mln zł, a wydatki ponad 26 mln zł. W 2012 roku odpowiednio ponad 70 mln zł i 78 mln zł. Natomiast w 2018 roku po stronie dochodów mamy ponad 153 mln zł, a wydatków ponad 177 mln zł. Bez wątpienia jedną z…

Wiecha na szkole metropolitalnej w Kowalach

W czwartek 7 grudnia, o godzinie 10.00 odbyło się symboliczne zawieszenie wiechy na Metropolitalnej Szkole Podstawowej w Kowalach (obok pętli autobusowej przy ul. Apollina). W uroczystości udział wzięli m. in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala oraz wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak.   Metropolitalna Szkoła Podstawowa w Kowalach to pierwsza w Polsce inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy zrzeszone w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny. Koszt budowy tej placówki to 35,6 mln złotych.   W ramach realizacji tego zadania powstanie budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna z…

Ruszają prace przy budowie szkoły Metropolitalnej trzech gmin

Przed południem w pobliżu pętli na Kowalach nastąpiło uroczyste wbicie pierwszej łopaty na placu budowy nowej szkoły Metropolitalnej.W uroczystości uczestniczyli Wójtowie Gmin p. Magdalena Kołodziejczak, Leszek Grombala oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wykonawcą wiodącym została wybrana w przetargu firma Strabag, której przedstawiciel zapewniał, że termin oddania szkoły na 1 września 2018r. zostanie dotrzymany i już dziś zapraszał na zawieszenie wiechy listopadzie br. Rozpoczęta inwestycja jest pierwszą tego typu, gdzie zaangażowały się trzy odrębne gminy i na zasadach partycypacji wspólnie podejmują się budowy szkoły, dlatego też powstający obiekt określany jest mianem…

Termomodernizacja budynków komunalnych

Gmina zrealizuje projekt kompleksowej termomodernizacji czterech mieszkalnych budynków komunalnych w Straszynie. W ramach inwestycji budynki przy ul. Spacerowej 5, 7, 24 oraz Starogardzkiej 30 doczekają się: docieplenia ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych, docieplenia stropów, stropodachów, dachów, wymiany okien, wymiany drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła. Na zadanie o wartości 1 295 263,25 zł gmina pozyskała 1 040 176,00 zł dofinansowania z RPO WP 2014 -2020. Magdalena Bielicka

Straszyn. Rusza przebudowa ul. Kwiatowej

Zastępca wójta Daniel Kulkowski podpisał z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „SOMBUD” z siedzibą w Somoninie umowę dotyczącą wykonania przebudowy ulicy Kwiatowej w Straszynie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 14.08.2017 r., a jej koszt – 547 350 zł brutto. – Umową na przebudowę ulicy Kwiatowej rozpoczynamy sezon budowlany, który będzie bardzo pracowity zarówno dla wykonawców, jak i dla pracowników urzędu. W związku z możliwymi utrudnieniami związanymi z realizacją drogi prosimy mieszkańców o wyrozumiałość – dodaje wicewójt. Magdalena Bielicka

„Sopociak” w rękach gminy

Po latach starań gmina Pruszcz Gdański przejmie od miasta Sopotu budynek wielorodzinny przy ul. Spacerowej w Straszynie. Przypomnijmy. Obiekt przy ul. Spacerowej powstał w latach 80 jako biurowiec Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Budowlanych Energetyki „Straszyn”. Kiedy zakład upadł, budynek ten (podobnie jak hale produkcyjne) został w 1994 r. postawiony w stan likwidacji, a następnie sprzedany. Budynek, zamiast do gminy, która miała prawo pierwokupu, trafił do dwóch spółdzielni oraz Miasta Sopot, które stworzyło tu mieszkania socjalne dla osób eksmitowanych ze swojej miejscowości. Okazuje się, że o rezygnacji z prawa pierwokupu zadecydowały…

Rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie!

Od nowego roku w Urzędzie Gminy można było składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupu i montażu pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, a także zakupu kotłów gazowych. – Już pierwszego dnia, czyli 2 stycznia przyjęliśmy 35 wniosków – mówi Kamil Naczk, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. – Zainteresowanie dofinansowaniem takich inwestycji jak pompy ciepła, kolektory i piece gazowe świadczy i o dużej świadomości proekologicznej mieszkańców, i o ich gospodarności. W sumie wpłynęły 42 wnioski. Zabezpieczone na ten cel środki w budżecie (w kwocie 230 tys. zł) zostały już…

Rozbudowa węzła Kowale – jest list intencyjny

W Urzędzie Marszałkowskim marszałkowie oraz przedstawiciele trzech samorządów podpisali list intencyjny związany z przebudową węzła Kowale w ciągu Obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Południowym i Szadółki. Rozbudowanie układu drogowego węzła Kowale możliwe będzie wyłącznie przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich interesariuszy, dlatego list intencyjny podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, a także przedstawiciele samorządów: gminy Pruszcz Gdański, gminy Kolbudy oraz Miasta Gdańska. Planowana inwestycja układu komunikacyjnego obejmuje m.in. rozbudowę węzłów Kowale i Szadółki, budowę dróg zbiorczo-rozprowadzających od Węzła Południe do Węzła Szadółki oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej 221 od Nowej Karczmy,…

Szkoła metropolitalna w Kowalach – budowa coraz bliżej. Wójt nie chciał, ale mieszkańcy zrobili swoje

Jest zgoda Rady Gminy Kolbudy na budowę szkoły metropolitalnej, której współinwestorem będzie Gdańsk. We wtorek, podczas sesji, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę upoważniającą Wójta Gminy Kolbudy do podpisania umowy dotyczącej finansowania budowy placówki w Kowalach. Tuż po obradach przedstawiciele gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego i Gdańska podpisali dokumenty w tej sprawie. To będzie pierwszy tego typu projekt w Polsce realizowany przez wspomniane wyżej trzy samorządy. O powstaniu takiej placówki mówi się od kilku lat, ale wyjątkowo głośno zrobiło się o niej w ostatnich dniach. Wszystko to za sprawą doniesień medialnych, wedle których…

Juszkowo – Najpierw wspólnota, potem kościół

– Podejrzewam, że dla wielu mieszkańców, zwłaszcza nowych osiedli w Juszkowie, powołanie parafii było zaskoczeniem. Dla tych rdzennych, którzy zasiedlając Juszkowo po wojnie doskonale pamiętają ruiny dawnego kościoła, już mniejsze. Wszyscy jednak bardzo mocno zaangażowali się w budowę lokalnej świątyni – mówi ks. Krzysztof Hapka, jeszcze niedawno wikary w Gdańsku, a obecnie proboszcz w naszej gminie.   Powołanie parafii pw. Bł. Jerzego Popiełuszki, Prezbitera i Męczennika w Juszkowie oraz mianowanie ks. Krzysztofa Hapki proboszczem dekretem Arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia nastąpiło 8 grudnia 2015 r. Ks. Krzysztof otrzymał misję utworzenia ośrodka…

Ważny numer porządkowy

Strażnicy Gminy Pruszcz Gdański każdego roku odwiedzają kolejne nieruchomości, kontrolując je pod względem ładu i porządku oraz przestrzegania przepisów i regulaminów.   Strażnicy sprawdzają, czy nieruchomość posiada numer porządkowy.  – Wymagają tego przepisy i zdrowy rozsądek –  mówi Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański. – Bez numeru w widocznym miejscu na elewacji budynku nie tylko listonosz czy kurier będzie miał problem z trafieniem do nas, ale także karetka pogotowia.  Kontrola obejmuje również umowę na wywóz nieczystości i wyposażenie posesji w pojemnik na odpady. – Niedozwolone jest palenie śmieci…

Utylizacja azbestu

Wszyscy mieszkańcy posiadający zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest mogą składać do Urzędu Gminy wnioski o ich wywóz i utylizację.  Wnioski można składać do końca roku 2015 (Urząd Gminy, pok. 17 na I p.). Warunkiem złożenia wniosku jest demontaż wyrobów przed 2015 rokiem. Do wniosku należy dołączyć zdjęcia wyrobów przeznaczonych do wywózki. Urząd Gminy planuje przeprowadzić wywózkę azbestu jednorazowo. Dla tych, którzy dopiero planują dopiero wymianę pokrycia dachowego gmina przewidziała  dofinansowanie w wysokości 23 zł za jeden metr kwadratowy pokrycia dachowego( do kwoty 10 tys. zł). Od przyszłego roku o dofinansowanie…

Galeria Neptun: odliczanie do otwarcia

Już 25 kwietnia br. otworzy się w Starogardzie Gdańskim pierwsza prawdziwa galeria handlowa. W budynku trwają ostatnie prace wykończeniowe. W najbliższych dniach z pracami wejdą kolejni najemcy.   Galeria Neptun powstaje na terenach po byłej fabryce obuwia „Neptun” zlokalizowanej w samym centrum miasta, przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Jana Pawła II. Fabryka „Neptun” zakończyła swoją długoletnią działalność prawie dwadzieścia lat temu. Od tego czasu jej teren podlegał postępującej degradacji. Dzięki Inwestorowi centrum handlowego to miejsce odżyje na nowo, a historia starej fabryki zostanie upamiętniona we wnętrzu nowo powstającego budynku. Galeria…

Nowi najemcy w starogardzkiej Galerii Neptun. Jakie marki?

Monnari, 4F, Lee Wrangler, EMPIK, Smyk, Home & You, a także salony Orange i nc+, to kolejne marki, które dołączyły do grona najemców starogardzkiej Galerii Neptun. Sklepy zajmą łączna powierzchnię ponad 1 600 mkw powierzchni najmu.  Osiem nowych marek potwierdza zróżnicowanie oferty Galerii Neptun – Pragniemy zapewnić klientom naszego centrum handlowego możliwie jak najatrakcyjniejszą ofertę zakupową – mówi Agnieszka Owsicka, Dyrektor Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. – Klienci oczekują zróżnicowanego wyboru produktów, dlatego staramy się nawiązywać współpracę z markami charakteryzującymi się szerokim asortymentem. – dodaje. Największą powierzchnię zajmie debiutujący…

W Straszynie powstaje nowoczesne centrum kulturalne

W Straszynie w budynku dawnego dworca PKP powstanie nowoczesne centrum kulturalne z biblioteką multimedialną, biurami lokalnych organizacji samorządowych, a także świetlicą i kawiarnią.  Straszyn, który zamieszkuje obecnie 4300 osób to największa z gminnych miejscowości. Z centrum kultury skorzystają jednak nie tylko mieszkańcy, ale również liczne w gminie organizacje pozarządowe, jak: Dolina Raduni, Przystanek Sztuka, Radio Toksyna czy Klub Seniora „Bursztynki”. O przejęcie od PKP budynku dworca oraz działki i powierzchni 2 tys. m kw gmina zabiegała kilka lat. Obecnie ma już pozwolenie na budowę. Pracę ruszą na początku przyszłego roku.…

Roszkowo. Wyczekiwana świetlica już otwarta!

W deszczu, ale wśród kolorowych serpentyn przebiegało oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Roszkowie. Obiekt był długo wyczekiwany, zwłaszcza przez tutejsze prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich. – Będziemy mieć wreszcie miejsce spotkań – cieszyła się w ostatnią sobotę Renata Ruszytyn, sołtys Roszkowa i członkini KGW. – Chciałabym jednak, by nowy obiekt służył przede wszystkim dzieciom i będę zabiegać o zatrudnienie świetliczanki. Budowa świetlicy o powierzchni użytkowej 76 m kw. kosztowała gminę 317 tys. zł.

Nowe świetlice

Do końca kwietnia potrwa budowa świetlic wiejskich w Świńczu i Roszkowie. W Świńczu świetlica staje w sąsiedztwie boiska i placu zabaw, a w Roszkowie – przy ul. Lipowej, także obok placu zabaw. Są to tzw. obiekty kontenerowe, jednak nie z charakterystycznym dla nich płaskim dachem, ale spadzistym, nawiązującym do lokalnego budownictwa. Budowa dwóch świetlic to koszt w wysokości 470 tys. zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA AZBESTU

W związku ze zbliżającym się sezonem prac remontowo-budowlanych przypominam, że prace polegające na usuwaniu eternitowych pokryć dachowych powinny być wykonywane przez wykonawcę, który spełnia szczegółowe wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami).  Wykonawca prac powinien między innymi: – przeszkolić pracowników wykonujących prace polegające na usuwaniu azbestu, – opracować plan usuwania wyrobów zawierających azbest, – wyposażyć pracowników w stosowne środków…

Szkoła w Borkowie otwarta!

W godzinach przedpołudniowych pomimo wolnego na dziedzińcu, parkingach, a przede wszystkim w szkole i na nowej sali gimnastycznej było bardzo głośno i tłoczno. Po raz pierwszy wielu z uczniów wraz z rodzicami miało okazję przekroczyć progi nowej sali gimnastycznej. Już całkiem oficjalnie wchodzili nowym wejściem, do szatni schodzili nową klatką schodową, odwiedzili nowe sale lekcyjne. Wreszcie, po kilku miesiącach zwłoki szkoła odżyje, skończą się lekcje do późnego popołudnia, gimnastyka na korytarzu lub w małej salce. W końcu będzie miejsce do zajęć wychowania fizycznego, treningów czy zabaw z prawdziwego zdarzenia. Przedszkole…

Ruszyła rozbiórka

W Straszynie w końcu przestanie straszyć budynek przy ul. Starogardzkiej, ruszyła rozbiórka budynku, który uległ pożarowi. Jak pisałem w artykule odnoszącym się do relacji z zebrania podczas którego omawiane były propozycje do budżetu Gminy był już prawomocny nakaz rozbiórki. Obecny stan, czyli postęp prac związany z rozebraniem budynku i oczyszczeniem placu to kolejny krok do nowych inwestycji. Powróci zapewne wątek budowy przychodni, właśnie na terenie za spalonym budynkiem, który przypomnijmy należy do Gminy. Z jednej strony należy się cieszyć, że ruiny nie będą już szpecić przelotowej drogi przez Straszyn, którą…

Koniec rozbudowy szkoły w Borkowie i wizyta Radia Gdańsk

Zapraszamy do udziału w oficjalnym otwarciu rozbudowanej szkoły w Borkowie. Uroczyste oddanie inwestycji nastąpi 12 grudnia o godz. 9:00. Dobiegła końca rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie. Powstała tu całkiem nowa część dydaktyczna oraz sala gimnastyczna z całym zapleczem. W ramach rozbudowy szkoły powstały cztery nowe sale lekcyjne, jadalnia (dwukrotnie większa od obecnie istniejącej), świetlica z salką do odrabiania lekcji, toalety i dwa patia, czyli wewnętrzne dziedzińce. Jedno z nich ma służyć na potrzeby jadalni (uczniowie będą mogli spożywać posiłki także na świeżym powietrzu), a drugie – przedszkola (do…

Pałac w Rusocinie ciąg dalszy

W zeszłym tygodniu przedstawiane było stanowisko Urzędu Gminy Pruszcz Gdański odnośnie sytuacji prawnej oraz stanu w jakim znajduje się Pałac w Rusocinie. Co dalej z Pałacem ciśnie się pytanie? Swoją opinię na ten temat wyraził także p. Karol Kardasiński na stronach Rusocin.info. Dzisiaj pojawiły się kolejne fakty, tym razem w z punktu widzenia Wojewody. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ sprawa pałacu staje się nie tylko coraz ciekawsza, ale co najistotniejsze pilna i nagląca. Po pierwsze Pałac jest pod nadzorem Prokuratury, która zabezpiecza go jako  majątek  państwa P. w celu…

Co dalej z pałacem w Rusocinie?

Nowi właściciele zespołu pałacowego w Rusocinie przebywają w areszcie, ale gmina nie chce dopuścić, by obiekt niszczał. Urzędnicy skontrolowali właśnie zakres poczynionych prac zabezpieczających, do jakich nabywca został zobowiązany w umowie nabycia prawa użytkowania wieczystego.  Przypomnijmy. Zespół Dworsko – Parkowo – Folwarczny w Rusocinie gmina Pruszcz Gdański nabyła w 1996 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. – To kompleks, który wymagał rewitalizacji. Gdybyśmy chcieli sami ją przeprowadzić, gmina musiałaby zrezygnować z wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji przez kilka lat. Dlatego zdecydowaliśmy się na sprzedaż, jednak obostrzoną wieloma warunkami –…

Tanie kredyty sprzyjają inwestycjom w nieruchomości

Mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem opłaca się teraz kupić nawet na kredyt. Jak tłumaczy Bartosz Turek, analityk Lion’s Bank, przychody z najmu wystarczą nie tylko na opłacenie raty kredytu i pokrycie wszystkich kosztów związanych z nieruchomością, ale część pieniędzy pozostanie też w kieszeni właściciela. Najlepiej inwestować w mniejsze, dwupokojowe mieszkania o powierzchni 40-45 mkw, bo na nie jest największy popyt wśród wynajmujących. Najlepiej, by były położone w centrum miasta bądź w okolicach, w których skupiają się pracodawcy, czyli np. tam, gdzie jest dużo biurowców. Nieruchomości jako bezpieczne formy lokowania kapitału zyskują na popularności. W ostatnich miesiącach blisko 15 proc. nabywców mieszkań dokonało…