Awanse zawodowe nauczycieli

W Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej nastąpiło uroczyste wręczenie  aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla dziewięciu nauczycieli. Na 321 nauczycieli gminnych szkół aż 144 posiada najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Z kolei stopień nauczyciela mianowanego, a więc drugi po dyplomowanym –   posiada obecnie 80 pedagogów – wśród nich nowo mianowani: Katarzyna Fudacz (pedagog z SP Wiślina), Jolanta Zarzycka (psycholog z SP Borkowo), Tamara Karłowska (nauczyciel wychowania fizycznego z SP Borkowo), Karolina Zaręba – Kamysz (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z SP Wiślinka), Agnieszka Miłkowska (psycholog z ZS…

Stypendia dla najlepszych wręczone

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2013/2014.  Aby otrzymać Stypendium Wójta należało wykazać się nie tylko osiągnięciami na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, ale również wysoką średnią ocen: 5,5 w przypadku szkół podstawowych i 5,3 w przypadku szkół gimnazjalnych. Stypendyści: Zespoł Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie: Jakub Popek  z ZS-P w Borkowie (laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z języka polskiego „Odkrywca 2014”, średnia ocen 5,5), Julia Murawska (I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Dance Talent”, …

Szkoła w Wiślinie szuka patrona

Z inicjatywy kilku sołectw dyskutowano nad sylwetką przyszłego patrona Szkoły Podstawowej w Wiślinie. Uznany profesor Andrzej Januszajtis przybliżył zebranym  m.in. postacie rodu Forsterów.   Spotkanie z profesorem zorganizowali sołtysi sołectw: Mokry Dwór, Wiślina, Krępiec, Dziewięć Włók, Bystra i Lędowo. Sołtysi zachęcają wszystkich mieszkańców do udziały w bezpłatnej wycieczce  do Fabryki Sztuki w Tczewie na wystawę pt. „Forsterowie dookoła świata z kapitanem Cookiem”. Termin wycieczki: 6 listopada, godzina 15:30 zbiórka na parkingu przy kościele w Wiślinie Zapisy u Sołtysów: Katarzyna Jażdżewska 506-039-958 Wiesław Zbroiński 508-600-385 Ilość miejsc – ograniczone – decyduje…

Wiślina. Pasowanie na uczniów

W Szkole Podstawowej w Wiślinie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.  Pierwszoklasiści złożyli  ślubowanie i zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej.  44 – osobowa grupa pierwszoklasistów z klas I a i I b zaprezentowała się od jak najlepszej strony, deklamując wiersze i śpiewając piosenki.  Przygotowywali się do tego przez ponad miesiąc po kierunkiem swoich wychowawczyń: Gabrieli Rutkowskiej – Kornackiej i Małgorzaty Parulis – Wojciechowskiej. Swoje umiejętności pokazali też starsi uczniowie szkoły, tańcząc i odgrywając scenki rodzajowe z życia szkoły. W związku z tym, że uroczystość odbywała się w przede dniu…

PRUSZCZ GDAŃSKI- POLICJANCI Z WIZYTĄ W GIMNAZJUM

Policjanci z pruszczańskiej komendy odwiedzili gimnazjalistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Podczas spotkania omówili zaganiania dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz przejawy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. Poruszyli kwestię negatywnych zachowań oraz rodzaje środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. W piątek (03 października br.) o godz. 9.30 policjanci z zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii spotkali się z uczniami  klas pierwszych gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Niemcewicza 1. Podczas spotkania omawiali zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz…

Borkowo. Więcej angielskiego

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie otrzymał  grant ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pod tytułem: COOL AFTER SCHOOL. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się przez cały rok szkolny 2014/15.  Z dodatkowych zajęć języka angielskiego skorzysta w sumie 28 uczniów klas III – VI. Ponadto, projekt zakłada wystawienie  sztuki w języku angielskim oraz zapoznanie starszych uczniów z kulturą krajów anglosaskich. Zajęcia uatrakcyjni nauka tańców irlandzkich. Efektem końcowym projektu będzie zorganizowanie Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglosaskich dla uczniów kl. V i VI szkół podstawowych z terenu…

Ziemia w rękach uczniów

W ramach Ogólnopolskiej Lekcji Ekologicznej i akcji „Sprzątnie Świata” w Szkole Podstawowej w Wiślinie odbyły się warsztaty ekologiczne.  Motywem przewodnim akcji było ograniczanie odpadów i ich właściwa segregacja. – Zależy nam na tym, aby ekologia w szkole nie była nudną lekcją, ale aby kojarzyła się z ciekawym, twórczym działaniem – powiedział Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka, która poprowadziła warsztaty. Zwieńczeniem akcji był radosny happening pod hasłem „Ziemia w naszych rękach” Magdalena Bielicka

Straszyn. Innowacje w szkole

Od września Zespół Szkół w Straszynie realizuje naukę według zatwierdzonej przez kuratorium innowacji pedagogicznej. Polega ona pobudzaniu kreatywności i śmiałości uczniów. Innowacja pedagogiczna wdrażana jest obecnie w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. – Dzieci pracują z nauczycielami fizyki, chemii, historii oraz sztuki oraz sprawdzają swoje możliwości na kółkach zainteresowań – wyjaśnia Lubica Ząbkiewicz, dyrektor ZS w Straszynie. Do realizacji dodatkowych przedmiotów nauczyciele wdrażają programy autorskie. W ramach patronatu nad innowacją pedagogiczną, szkoła nawiązała współpracę m.in. z  Uniwersytetem Gdańskim. Aby zrealizować podstawy wiedzy z dodatkowych przedmiotów wydłużony został pobyt dzieci…

Pierwszy dzwonek w Borkowie obwieścił początek roku szkolnego

Rok szkolny 2014/2015 zainaugurowany został w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie. Była to Wojewódzka inauguracja roku szkolnego, która zgromadziła wielu wybitnych gości. Obchody uroczystości szkolnych zapoczątkowała msza św. w kościele pw. św. Jacka Odrowąża w Straszynie, której przewodniczył i homilię wygłosił Abp Leszek Sławoj Głódź – Metropolita Gdański. Film wersja krótsza Gmina Pruszcz Gdański była gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2014 /2015. Uroczystości miały miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkowie.  Wybór, jakiego dokonał wojewoda pomorski Ryszard Stachurski nie był przypadkowy. W ostatniej dekadzie gmina wiejska Pruszcz Gdański zainwestowała 60…

Szkoły czekają w gotowości

Prace porządkowe, remonty, a nawet rozbudowa  – gminne placówki oświatowe przygotowały się na nowy rok szkolny. W Publicznym Gimnazjum w Przejazdowie miała miejsce wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie na piętrze. W Zespole – Szkół w Straszynie wymieniono posadzkę w tzw. małej sali gimnastycznej. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkowie przeprowadzono remont elewacji oraz naprawiono dach. Pozostałe placówki zostały odświeżone lub przeszły kosmetyczne remonty. Tymczasem trwa rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o 4 sale lekcyjne, zerówkę, świetlicę i stołówkę z zapleczem. Prace nie zakłócają nauki i rok szkolny rozpocznie się…

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Borkowie

W poniedziałek 1 września br. wojewoda pomorski Ryszard Stachurski weźmie udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015. W tym roku pierwszy na Pomorzu dzwonek szkolny rozbrzmi w Borkowie (Gmina Pruszcz Gdański). Główna uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Akacjowej. Uświetnią ją występy artystyczne z udziałem uczniów. Wcześniej, o godz. 8.30 w Kościele pw. Św. Jacka w Straszynie, odprawiona zostanie uroczysta msza święta W województwie pomorskim naukę rozpocznie 298 118 uczniów. Blisko 34 tysiące dzieci, w tym 11 tysięcy sześciolatków, po raz pierwszy zasiądzie w szkolnej ławie.

Stypendia szkolne – wnioski do 15 września

W dniach od 1 do 15 września rodziny o niskich dochodach mogą składać wnioski o stypendia na niezbędne wydatki szkolne.     STYPENDIA SZKOLNE  2014/2015 WNIOSKI NA STYPENDIUM MOŻNA POBIERAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY LUB POK. Nr 29 ( II PIĘTRO). WNIOSKI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. WNIOSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 NALEŻY SKŁADAĆ W  NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2014 W POK. NR 29 URZĘDU GMINY. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę…

Wyniki testów w gminie dużo powyżej średniej!

Wprawdzie trwają wakacje, ale w tym przypadku warto powrócić na chwilę do tematów szkoły. Znamy średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego w szkołach gminy Pruszcz Gdański. Uczniowie wyróżniają się na tle powiatu, województwa, a nawet kraju! – Od 10 lat gmina Pruszcz Gdański sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje swoje szkoły, aby stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i pracy. W ślad za inwestycjami poprawiają się wyniki w nauce, a to cieszy ogromnie – przyznaje wójt Magdalena Kołodziejczak. Średni wynik sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej w gminie Pruszcz Gdański to 26,78…

Brawo dla Agaty!

Agata Nierzwicka – najlepsza absolwentka gimnazjum w gminie Pruszcz Gdański – gościła na sesji Rady Gminy, gdzie z rąk wójta otrzymała kwiaty i gratulacje.  Agata to laureatka bardzo wielu olimpiad i konkursów – zarówno przedmiotowych, jak i artystycznych, a przy tym wielka społeczniczka  – w szkole i na zewnątrz. Nie sposób wymienić wszystkich dziedzin, które ją zajmują. Należą do nich m.in. dziennikarstwo, aktorstwo i wolontariat. Gimnazjum przy Zespole Szkół w Rotmance ukończyła ze średnią 5,9 i tym samym znalazła się w gronie najlepszych absolwentów gimnazjów szkół wiejskich i małych miasteczek…

To już Wakacje – zakończenie roku szkolnego w Borkowie

Dla tysięcy dzieci od dnia wczorajszego to już wakacje. Odebrane świadectwa, pożegnania z nauczycielami, kolegami i koleżankami i w końcu czas odpoczynku, wyjazdów, zabaw. Opustoszały już szkolne mury, ucichły dzwonki, pozamykane klasy, poodkładane plecaki – nastał czas odpoczynku, wakacyjnych wyjazdów, urlopów. Nim to jednak nastało dla kończących klasę szóstą dzień wczorajszy był ostatnim w szkole podstawowej, a przed nimi już za dwa miesiące nowe szkoły, koledzy, nauczyciele. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Borkowie przekazano sztandar młodszym kolegom, zostały wręczone wyróżnienia dla najlepszych uczniów oraz gratulacje i podziękowania dla ich rodziców. Pani Wójt…

Stypendia dla najlepszych w nauce i sporcie

219 uczniów gminnych szkół otrzymało stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.  10-ta, jubileuszowa ceremonia uhonorowania najlepszych z najlepszych miała miejsce w Zespole Szkół w Łęgowie.   Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce uczeń musiał wykazać się nie tylko wysoką średnią ocen (co najmniej 5,5 w przypadku szkoły podstawowej i 5,3 w gimnazjum), ale również przynajmniej dobrym zachowaniem. Z kolei, by dostać stypendium za osiągnięcia sportowe, należało być w gronie najlepszych zawodników na szczeblu co najmniej gminnym.   Stypendyści w szkołach podstawowych:…

Szkoła w Wojanowie obrała kurs na edukację morską

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” organizowanym dla uczniów klas V przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Fundację Navigare Mateusza Kusznierewicza.    W projekcie na rok szkolny 2013/2014 wzięło udział ponad 600 grup z całego województwa pomorskiego. Jego głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej oraz rozbudzenie w młodzieży pasji do żeglarstwa, zainteresowania morzem a jednocześnie rozwój kompetencji…

Mistrzowie ortografii

W Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Borkowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III szkół podstawowych.   Dzieci zmierzyły się z ortografią na dwóch poziomach. Uczniowie z klas drugich pisali dyktando o dyżurnym Józiu, a z klas trzecich –  o tym, jak żabka zaprosiła żuczka na herbatę i ciastka z dżemem. Mistrzami ortografii i jednocześnie laureatami konkursu okazali się: Klasa II I miejsce Adam Żuk ZS Straszyn II miejsce Julia Drążkowska SP Wiślinka III miejsce Oliwia Muszalska ZSP Borkowo klasa III I Maja Działdowska ZS Straszyn II…

Najlepsi z najlepszych – powód do dumy!

86 uczniów gminnych szkół otrzymało stypendia za najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.     Najlepsi w nauce i sporcie SP Wojanowo Stypendia za wysokie wyniki w nauce: – Fatima Kruszyńska, uczennica klasy V ze średnią ocen 5,5 – Anna Milewska, uczennica klasy V ze średnią ocen 5,6 – Hanna Sobieraj, uczennica klasy VI ze średnią ocen 5,7   SP Borkowo Stypendia za wysokie wyniki w nauce: – Martyna Kamrowska, uczennica klasy VI ze średnią ocen 5,5 – Maria Ramotowska, uczennica klasy VI…

Szkoła w Borkowie otwarta!

W godzinach przedpołudniowych pomimo wolnego na dziedzińcu, parkingach, a przede wszystkim w szkole i na nowej sali gimnastycznej było bardzo głośno i tłoczno. Po raz pierwszy wielu z uczniów wraz z rodzicami miało okazję przekroczyć progi nowej sali gimnastycznej. Już całkiem oficjalnie wchodzili nowym wejściem, do szatni schodzili nową klatką schodową, odwiedzili nowe sale lekcyjne. Wreszcie, po kilku miesiącach zwłoki szkoła odżyje, skończą się lekcje do późnego popołudnia, gimnastyka na korytarzu lub w małej salce. W końcu będzie miejsce do zajęć wychowania fizycznego, treningów czy zabaw z prawdziwego zdarzenia. Przedszkole…

Potwierdzamy i zapraszamy do udziału w oficjalnym otwarciu rozbudowanej szkoły w Borkowie

Dobiegła końca rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie. Powstała tu całkiem nowa część dydaktyczna oraz sala gimnastyczna z całym zapleczem. Uroczyste oddanie inwestycji nastąpi 3 stycznia o godz. 9:00. W ramach rozbudowy szkoły powstały cztery nowe sale lekcyjne, jadalnia (dwukrotnie większa od obecnie istniejącej), świetlica z salką do odrabiania lekcji, toalety i dwa patia, czyli wewnętrzne dziedzińce. Jedno z nich ma służyć na potrzeby jadalni (uczniowie będą mogli spożywać posiłki także na świeżym powietrzu), a drugie – przedszkola (do gier i zabaw). Z kolei sala gimnastyczna to obiekt wolnostojący,…

Gminne biblioteki odwiedzili znani i lubiani autorzy książek dla najmłodszych

W Zespole Szkół w Straszynie odbyło się spotkanie z  Anną Czerwińską-Rydel; muzykiem, pedagogiem i gdańską autorką około 200 radiowych audycji muzycznych i bajek dla dzieci. Regularnie nagradzana autorka opowiadała uczniom o swojej twórczości i czytała fragmenty książki „Kryształowe odkrycie”. Z kolei bibliotekę w Cieplewie odwiedził Marcin Pałasz, autor słuchowisk dla najmłodszych, tegoroczny laureat Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego za powieść „Sposób na Elfa”. Licznie przybyłej młodzieży pan Marcin z humorem opowiadał o perypetiach swoich ulubionych książkowych bohaterów.

Sytuacja w Gminie w związku z atakiem zimy

Kuratorium oświaty przekazało informacje do dyrekcji szkół, o możliwości odwołania zajęć lekcyjnych w dniu dzisiejszym ze względu na trudne warunki pogodowe. Z informacji zebranych w gminnych szkołach zajęcia odbywają się normalnie. Szkoła w Borkowie odwołała dzisiejszy wyjazd na rewię na lodzie, dzieci pozostaną w szkole, natomiast zajęcia odbywają się w normalnym trybie. Do szkół w gminie Pruszcz Gdański, mimo wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych, dotarło 61% uczniów. Dyrektorzy szkół zapewnili uczniom zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć zaplanowanych na ten dzień a także zajęcia opiekuńcze.   Brak prądu w Straszynie i Rotmance…

Nowe otwarcie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Borkowie

W związku z usuwaniem usterek i błędów, które ujawniły się podczas odbioru technicznego, planowany na 12 grudnia termin oficjalnego otwarcia nowej części placówki dydaktycznej wraz z nowo wybudowaną halą sportową i obiektami zewnętrznymi został odwołany. Zaplanowane uroczystości wraz z imprezami towarzyszącymi nie odbędą się we wspomnianym terminie. Obecnie trwa usuwanie usterek i przygotowywanie pomieszczeń do wejścia uczniów do klas. Przywożone są meble oraz elementy wyposażenia, doposażane sale lekcyjne. Otwarcie nowych pomieszczeń zaplanowano na dzień 3 stycznia, będzie to tylko oficjalne i uroczyste przekazanie do użytkowania, natomiast imprezy towarzyszące, czy artystyczne…

Czy szkoła w Borkowie otworzy się w terminie

Otrzymaliśmy informację, że planowane na 12 grudnia oficjalne otwarcie nowej części dydaktycznej oraz sali gimnastycznej najprawdopodobniej zostanie przełożone. Rozpoczął się dziś odbiór nowych obiektów na terenie szkoły w Borkowie, podczas którego pojawiły się problemy w związku z czym otwarcie najprawdopodobniej zostanie przesunięte. Będziemy informować o dalszych losach szkoły w Borkowie.

Zmina podsołtysa w Borkowie

Podczas zebrania wiejskiego, które miało miejsce w Borkowie, na wniosek zainteresowanego doszło do rezygnacji i wyboru nowego podsołtysa. Z dotychczas pełnionej funkcji zrezygnował p. Mariusz Kociński, przypomnijmy że oprócz funkcji podsołtysa pełni obecnie funkcję Radnego z miejscowości Borkowo. Nowym podsołtysem po rekomendacji p. Sołtys Weroniki Chmielowiec została p. Krystyna Białek z ul. Starogardzkiej 4 w Borkowie. Nowa p. podsołtys jest jednocześnie we władzach Koła Gospodyń Wiejskich, w prace którego bardzo się angażuje. Od kilku lat aktywnie uczestniczy przy pracach związanych z przygotowaniem wieńca dożynkowego, reprezentuje Borkowo na festynach i kiermaszach gminnych.…