PRZEDRUK ARTYKUŁÓW

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Warunki przedruku informacji pochodzących z serwisów Gmina Pruszcz, Euro Miasto, Autotrends i powiązanych:

  1. Wszelkie materiały opublikowane na stronach internetowych Serwisów, których właścicielem jest Dom Medialny Bemar Media  są objęte prawem autorskim. Jego przestrzeganie obowiązuje każdą osobę, która korzysta z zasobów serwisu.
  2. Publikowanie materiałów należących do Serwisów, w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody, jest niedozwolone i karane grzywną lub ograniczeniem bądź pozbawieniem wolności do lat 3 (na podstawie rozdziału 14 ustawy – odpowiedzialność karna).Zabronione jest publikowanie informacji Serwisów bez zaznaczania autora i źródła pochodzenia tekstu. Przedrukowywanie materiałów lub ich części jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji.
  3. Pytania o możliwość przedruku informacji należy kierować na adres info@bemarmedia.com
  4. Zgłoszenie chęci przedruku powinno zawierać:

a)    imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść publikowaną w danym medium
b)    „zgłoszenie przedruku” w tytule wiadomości e-mail
c)    dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
d)    adres strony internetowej, na której będą publikowane materiały pochodzące z MediaRun.

Po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji, osoba zobowiązana jest do przestrzegania następujących zasad:
a)    tekst będący przedmiotem przedruku może być publikowany w całości lub części. Niedozwolone jest  wprowadzanie  jakichkolwiek zmian
b)    podpis pod publikacją w serwisach internetowych powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz nazwę Serwisu i  aktywny odnośnik do serwisu. Podpis pod publikacją prasową powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz nazwę Serwisu.

Zgody na przedruk informacji pochodzących z Serwisów nie uzyskają serwisy zawierające treści sprzeczne z polskim, unijnym i międzynarodowym prawem, jak również wszelkie inne serwisy głoszące nienawiść, rasizm, nazizm i inne treści niepoprawne moralnie i obyczajowo.

Bemar Media zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi odmownej osobie zgłaszającej zamiar przedruku.