Rejestracja pojazdów

Rejastracja pojazdów w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

Jeżeli zmuszony jesteś do załatwienia formalności związanych z rejestracją pojazdu, a nie masz na to czasu, chętnie wyręczymy Cię i dokonamy wszelkich czynności. Wystarczy zadzwonić na numer tel. +48 606 430 240 lub wysłać sms-a, a skontaktuje się konsultant, który umówi się na spotkanie, odbierze dokumenty, dokona wszelkich wymaganych procedur (akcyza w Urzędzie Celnym, tłumaczenia dokumentów, wypełni wniosek, upoważnienie) i w najbliższym możliwym czasie dostarczy tablice, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu. Pomoże także przy zawarciu ubezpieczenia OC.

Dokonamy w Twoim imieniu:

dowód rejestracyjny
dowód rejestracyjny
 • Rejestracji pojazdu sprowadzonego,
 • Nabytego w kraju (nowy, używany),
 • Nalepkę kontrolną na szybę i tablice,
 • Zmiany w dowodzie rejestracyjnym,
 • Zmiana tablic ze względu na zgubienie, kradzież, zniszczenie,
 • Wtórnik lub wymianę dowodu rejestracyjnego,
 • Indywidualne numery rejestracyjne,
 • Wpisy do dowodu rejestracyjnego: hak, taxi, instalacja gazowa

 

Zapamiętaj numer tel. +48 606 430 240

CENNIK – REJESTRACJA SAMOCHODÓW SPROWADZONYCH I KRAJOWYCH

Kompleksowa pomoc w rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz zakupionych w kraju.

W Państwa imieniu przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności prowadzące do zarejestrowania samochodu i otrzymania docelowych tablic rejestracyjnych .

Sprawdź:

1. Samochody sprowadzone
2. Zadzwoń i umów rejestracje swojego samochodu z dojazdem – odbierzemy dokumenty, zarejestrujemy pojazd a tablice rejestracyjne dostarczymy pod wskazany adres. Tel: 507 800 827

USŁUGI REJESTRACJI POJAZDÓW
rejestracja pojazdów zakupionych w kraju –100 PLN
rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy –100 PLN
pozostałe czynności –50 PLN w tym, wbicie adnotacji (HAK, VAT, TAXI),dorobienie tablic rejestracyjnych, wtórnik dowodu rejestracyjnego, itp.
kompleksowa rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy –150 PLN(obsługa formalności w Urząd Celny, Urząd Skarbowy)

Do każdego klienta staramy sie podejść indywidualnie i sprostać jego oczekiwaniom na najwyższym poziomie, dlatego ceny podlegają negocjacji. Czekamy na Państwa telefony .

KOSZTY PONOSZONE W URZĘDACH:

Wydział komunikacji
rejestracja pojazdu bez wymiany tablic –81 PLN + 17PLN– opłata skarbowa
rejestracja pojazdu z wymianą tablic –180,50 PLN +17PLN-opłata skarbowa
rejestracja pojazdu z zagranicy –256 PLN + 17PLN- opłata skarbowa

Urząd Skarbowy
zwolnienie z vatu (VAT 24) –160 PLN + 17 PLN opłata skarbowa
podatek VAT23 kwota jaka widnieje na rachunku pomnożona o kurs waluty z dnia poprzedzającego jego wystawienie + kwota akcyzy w przypadku aut osobowych *23%

Urząd celny

Opłaty w zależności od pojemności silnika:
do 2000cmm -3,1% od wartości rynkowej pojazdu
powyżej 2000cmm -18,6% od wartości rynkowej pojazdu
opłata skarbowa -34 PLN

Opłata recyklingowa
Opłatę recyklingową w wysokości 500 zł należy uiścić przelewem na poczcie lub w banku – tu pobierz druk do wpłaty

DANE DO PRZELEWU: (możliwa płatność kartą podczas spotkania)

MBANK
nr konta: 52 1140 2017 0000 4502 0263 4087 Wysokość pozostałych opłat urzędowych jest determinowana konkretną czynnością związaną z rejestracją pojazdów, prosimy o telefon, jeżeli interesuje Państwa koszt.

Zapamiętaj numer tel. +48 606 430 240

 

Jeżeli jednak chcesz samodzielnie przebrnąć przez urzędnicze pokoje, to poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje oraz druki.

Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański. Wejście od strony Banku Millennium

Dzień tygodnia
Od godz.
Do godz.
Poniedziałek
08:00
14:00
Wtorek
08:00
14:00
Środa
08:30
16:00
Czwartek
08:00
14:00
Piątek
08:00
14:00

 

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
NUMER TELEFONU
NUMER WEWNĘTRZNY
NR POKOJU
NACZELNIK
773-12-22
666
Anna Petter
3
Z-CA NACZELNIK
773-12-77
667
Anna Tychmanowicz-Parzysz
2
TRANSPORT DROGOWY
773-12-88
660
Wioleta Nowicka
Aleksandra Musiała
2
INFORMACJA
773-12-63
663
Ewelina Necel
SALA OBSŁUGI
773-12-63
663
REJESTRACJA POJAZDÓW
773-12-62
662
Magdalena Imianowska
773-12-62
662
Agnieszka Bielecka
773-12-62
662
Elżbieta Brygała
773-12-61
661
Wiesława Telążka
773-12-61
661
Elżbieta Żochowska
773-12-61
661
Joanna Truskowska
773-12-61
661
Magdalena Kulkowska
PRAWO JAZDY
773-12-65
665
Regina Taruć
773-12-65
665
Marta Lewkowicz
773-12-64
664
Agata Mirowska
KASA
773-12-69
669
Barbara Nowak
FAX
773-12-68
668
——————-
zakres spraw:
 1. rejestracja pojazdów
 2. prawa jazdy
 3. transport drogowy

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów , było Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm., a jest (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrześna 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, było Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm., a jest (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968)

ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym, było tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm., a ma być (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

Przepisy szczegółowe:

Rejestracja pojazdów

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133, poz. 1122 z póżn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2858 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421 z późn. zm.)

Prawa jazdy:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego , a także trybu jego wydawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 771),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69 , poz. 662 ze zmianami).

Transport drogowy:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 176, poz. 1720 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 05 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. Nr 6, poz. 41 z późn. zm.)

Teksty aktów prawnych dostępne są między innymi na stronach:

http://www.transport.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

http://www.nfosigw.gov.pl/site/

REJESTRACJA POJAZDU
WNIOSEK O REJESTRACJĘ/WYREJESTROWANIE POJAZDU (plik pdf)

Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku przedsiębiorstw – siedzibę) właściciela.

Wysokość opłat:

Dowód rejestracyjny 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Pozwolenie czasowe 13,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Znaki legalizacyjne 12,50 zł

Karta pojazdu 75,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Nalepka kontrolna na szybę 18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tablice rejestracyjne samochodowe 80,00 zł komplet + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tablica motocyklowa (także dla ciągnika rolniczego) 40,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tablica motorowerowa 30,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tablice indywidualne 1 000,00 zł komplet + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tablice samochodowe zabytkowe 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tablica motocyklowa zabytkowa 50,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

W przypadku rejestracji czasowej:

Pozwolenie czasowe 18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Znaki legalizacyjne 12,50 zł komplet

Tymczasowe tablice samochodowe 30,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tymczasowa tablica motocyklowa 12,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tymczasowa tablica motorowerowa 12,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

Tymczasowa tablica do przyczepy 15,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 gr

dowód własności pojazdu;

 

 1. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 2. wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (w przypadku pojazdów nowych fabrycznie);
 3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane;
 4. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy zamiast dowodu dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą. W przypadku rejestracji pojazdu wycofanego czasowo z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego należy przedstawić decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 6. zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak tego obowiązku – jeżeli sprowadzany pojazd rejestrowany jest po raz pierwszy
 7. dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. opłata recyklingowa), lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, albo faktura zawierająca takie oświadczenie – jeżeli pojazd rejestrowany jest po raz pierwszy (dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 lub N1 określonych w przepisach o ruchu drogowym oraz trójkołowych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli trójkołowych)

 

WAŻNE

 • W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

 • Dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o rejestrację (wyrejestrowanie) sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

Rejestrując po raz pierwszy pojazd zabytkowy dodatkowo należy przedstawić:

 • uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako „SAM”:

 1. oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu;
 2. zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki „SAM”.

W każdym przypadku należy przedstawić do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość właściciela oraz potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane:

 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 2. ciągniki samochodowe;
 3. pojazdy specjalne;
 4. autobusy

Okres czasowego wycofania: od 2 do 6 miesięcy z możliwością jednorazowego

przedłużenia do 9 miesięcy w ciągu roku, licząc od dnia wycofania.

Dokumenty:

 • wniosek, złożony przez właściciela pojazdu;
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice rejestracyjne

 

Opłata: na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł, za każdy kolejny miesiąc 10 zł

Wyrejestrowanie pojazdu – niezbędne dokumenty:

 1. przekazanie pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów:
  należy przedłożyć wniosek, zaświadczenie o demontażu pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu jeżeli była wydana, tablice (tablicę) rejestracyjne;
 2. kradzież pojazdu:
  wniosek, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
 3. wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:
  wniosek, dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
 4. zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:
  wniosek, dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, karta pojazdu jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne;
 5. udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
  wniosek, dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, karta pojazdu jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne, dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
 6. przekazanie niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów:
  wniosek, zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne.

 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu [zawiadomienie do pobrania]

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

Utrata dowodu rejestracyjnego [wniosek do pobrania]

 1. wniosek o wydanie wtórnika;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. tablice rejestracyjne do legalizacji;
 4. w razie konieczności – wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania technicznego;
 5. stosowne oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Wymiana zniszczonego dowodu rejestracyjnego [wniosek do pobrania]

 1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego;
 2. dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 3. karta pojazdu, jeśli była wydana;
 4. tablice rejestracyjne do legalizacji;
 5. w razie konieczności – wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania technicznego;

Wtórnik nalepki kontrolnej [wniosek do pobrania]

 1. wniosek o wydanie wtórnika nalepki;
 2. dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. stosowne oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Wtórnik znaku legalizacyjnego: [wniosek do pobrania]

 1. wniosek o wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego,
 2. dowód rejestracyjny,
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 4. tablice rejestracyjne.

Wtórnik tablicy (tablic) rejestracyjnej / z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego [wniosek do pobrania]

 1. wniosek o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej;
 2. dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. stosowne oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 4. w przypadku kradzieży – zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnych

Na okres konieczny do wykonana wtórnika organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice rejestracyjne.

Zawiadomienie o montażu instalacji gazowej: [wniosek do pobrania]

 1. zawiadomienie,
 2. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do pojazd do zasilania gazem,
 3. fakturę albo rachunek za montaż instalacji.

Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym: [wniosek do pobrania]

 1. wymiana podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym :
 • dowód własności podwozia lub ramy;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z państwa trzeciego;
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeśli pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. wprowadzenie w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu:
 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

PRAWO JAZDY

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

(PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ)
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, składa do tutejszego wydziału następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na uzyskanie przez małoletniego prawa jazdy,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
Podczas rejestracji wniosku w systemie teleinformatycznym zostaną zweryfikowane dane osobowe pod względem zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności.
Osoba zainteresowana winna posiadać:
 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport lub legitymację szkolną wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały.
Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru PKK przekazuje się wyłącznie osobie, której profil ten dotyczy.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.
Wydanie prawa jazdy:
Po zdanym egzaminie państwowym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego należy niezwłocznie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną.
Wpłatę należy dokonać w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 – 14, w środy w godzinach: 8.30 – 16) lub na nr konta bankowego tutejszego urzędu:
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
w kwocie 100,50 zł
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz zwrot ”za wydanie prawa jazdy 100 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł”.
Dowód wpłaty należy niezwłocznie dostarczyć do stanowiska ds. praw jazdy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres:prawajazdy@powiat-gdanski.pl
Przy odbiorze prawa jazdy należy przedłożyć ważny dokument tożsamości:
 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • prawo jazdy (jeżeli posiada).

 

Zmiana danych w prawie jazdy
(zmiana adresu zameldowania, danych osobowych):
 
 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).
 
 
 
Przedłużenie ważności prawa jazdy:
 
 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).
Potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:
 
 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z kopią,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).
 
Utrata prawa jazdy:
(Zagubienie, kradzież i inne)
 
 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty (w przypadku osoby nieposiadającej dowodu osobistego zaświadczenie o jego utracie lub aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały),
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • oświadczenie o utracie dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).
 
 
Zniszczenie prawa jazdy:
 
 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • prawo jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).
 
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy:
 
 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • prawo jazdy wraz z kopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 35 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).
 
 
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą:
 
 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty, karta pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy),
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.
 
Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy
 
Osoby ubiegające się o:
 
 • wydanie prawa jazdy (PKK) wypełniają dział:
 A. DANE

B. WYDANY DOKUMENT (JEŻELI POSIADAJĄ)

C. PRAWO JAZDY – POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM

F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU

G. OŚWIADCZENIE

 

 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:

A. DANE

B. WYDANY DOKUMENT

D. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU

G. OŚWIADCZENIE

 
 • wydanie wtórnika prawa jazdy:

A. DANE

B. WYDANY DOKUMENT

E. WYDANIE WTÓRNIKA

F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU

G. OŚWIADCZENIE

Wydanie wtórnika prawa jazdy dotyczy:
 • Utraty (zagubienie, kradzież) dokumentu prawa jazdy.
 • Zniszczenia dokumentu prawa jazdy.
 • Zmiany danych (zmiana adresu zameldowania, danych osobowych, przedłużenie ważności prawa jazdy).
 
Opłaty:
 
Prawo jazdy – 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Pozwolenie – 30 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Międzynarodowe prawo jazdy – 35 zł
 

 

 

 

STATUS PRODUKCJI DOKUMENTU PRAWA JAZDY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ:WWW.KIEROWCA.PWPW.PL
WNIOSEK PRAWO JAZDY (plik pdf)

ROZPORZĄDZENIE z dnia 11.01.2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (plik pdf)

STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI W OSK PODLEGAJĄCYCH POWIATOWI GDAŃSKIEMU ZA ROK 2013

Formularz udzielenia pełnomocnictwa do czynności urzędowych związanych z pojazdem

One Thought to “Rejestracja pojazdów”

 1. 799112881

  witam jak wyrejestrowac pojazd po sprzedaży

Leave a Comment