Awanse zawodowe nauczycieli

W Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej nastąpiło uroczyste wręczenie  aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla dziewięciu nauczycieli.

Fot. M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański
Fot. M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański

Na 321 nauczycieli gminnych szkół aż 144 posiada najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Z kolei stopień nauczyciela mianowanego, a więc drugi po dyplomowanym –   posiada obecnie 80 pedagogów – wśród nich nowo mianowani: Katarzyna Fudacz (pedagog z SP Wiślina), Jolanta Zarzycka (psycholog z SP Borkowo), Tamara Karłowska (nauczyciel wychowania fizycznego z SP Borkowo), Karolina Zaręba – Kamysz (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z SP Wiślinka), Agnieszka Miłkowska (psycholog z ZS Łęgowo), Beata Rutkowska (nauczyciel świetlicy z ZS Łęgowo), Iwona Golańska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z ZS Rotmanka), Magdalena Krasowska – Żmurko (nauczyciel języka angielskiego z ZS Rotmanka) praz Ewa Wójcik (nauczyciel języka angielskiego z ZS Straszyn).

Świetne przygotowanie naszych nauczycieli przekłada się na osiągane przez uczniów wyniki, które są wyższe od średniej powiatu i województwa.

 

Magdalena Bielicka

 

Related posts