Żuławka. Porządki i znicze na leśnym cmentarzu

Mieszkańcy Żuławki wspomagani pracownikami i sprzętem firmy Inventia, uporządkowali dawny ewangelicki cmentarz w lesie.

Leśną nekropolią od kilku lat opiekuje się Zdzisław Czerwiński, sołtys Żuławki.

Czyścimy nagrobki, grabimy liście, zapalamy znicze – wyjaśnia. – Wszyscy pracują w czynie społecznym.

Staraniem sołtysa przed dwoma laty na cmentarzu stanął krzyż.

Miejsce to jest dobrze udokumentowane, ponieważ istnieje karta cmentarza. Według niej najstarszy nagrobek pochodzi z 1871 r.

Magdalena Bielicka

Related posts