Borkowo. Więcej angielskiego

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie otrzymał  grant ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pod tytułem: COOL AFTER SCHOOL. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się przez cały rok szkolny 2014/15. 

Z dodatkowych zajęć języka angielskiego skorzysta w sumie 28 uczniów klas III – VI. Ponadto, projekt zakłada wystawienie  sztuki w języku angielskim oraz zapoznanie starszych uczniów z kulturą krajów anglosaskich. Zajęcia uatrakcyjni nauka tańców irlandzkich. Efektem końcowym projektu będzie zorganizowanie Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglosaskich dla uczniów kl. V i VI szkół podstawowych z terenu całej gminy.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie otrzymał  grant ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym  operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju ,,NIDA”.

Magdalena Bielicka

Related posts