Radiowe warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie zaprasza młodzież w wieku 12-16 lat do udziału w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich pn.: „Pracownia Reportażu Trzech Krajobrazów”.

Zajęcia poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii w dziennikarstwie będą odbywać się w okresie od września do października 2014 roku w świetlicach na terenie gminy Pruszcz Gdański oraz w Różynach (gm. Pszczółki).
Dwudniowe warsztaty prowadzone przez doświadczoną dziennikarkę radiową polegać będą, m.in.. na: przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu wywiadów i nagrań dotyczących lokalnych walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Uzupełnienie stanowić będzie obróbka wykonanych wywiadów, nadzorowana przez technika dźwięku (asystenta trenera). Efektem będzie stworzenie strony internetowej oraz publikacja folderu promujących lokalne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru LGD „Trzy Krajobrazy”. Folder i strona internetowa zostaną zrealizowane w oparciu o materiały zarejestrowane w ramach warsztatów.

W gminie Pruszcz Gdański warsztaty odbędą się w: Cieplewie, Lędowie, Mokrym Dworze, Jagatowie, Straszynie, Rokitnicy i Żuławie. W każdej miejscowości odbędą się dwa spotkania, po trzy godziny każde – łącznie po sześć godzin. W trakcie pierwszego dnia uczestnicy poznają nowoczesne technologie stosowane w dziennikarstwie i pod okiem instruktora będą próbować swoich sił w zakresie gromadzenia materiałów dziennikarskich i obsługi sprzętu. Pomiędzy spotkaniami z instruktorem, młodzieży zostaną udostępnione dyktafony. Urządzenia posłużą uczestnikom warsztatów do rejestracji nagrań w domu, szkole, na podwórku etc. Podczas kolejnego spotkania, młodzież wspólnie i z pomocą fachowców będzie obrabiać zgromadzone informacje oraz materiały dźwiękowe.
Warsztaty pod hasłem „Pracownia Reportażu Trzech Krajobrazów” są organizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W konkursie grantowym, ogłoszonym przez LGD „Trzy Krajobrazy”, OKSiBP pozyskał ok. 20 tys. zł.
Nabór uczestników ma charakter otwarty. Liczba miejsc jest ograniczona do 10 osób w każdej miejscowości. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy będą musieli dostarczyć zgody i upoważnienia, tzw. karty uczestnictwa, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Powstałe materiały dziennikarskie zostaną wykorzystane do stworzenia strony internetowej i folderu promocyjnego, które będą reklamowały pod kątem turystycznym lokalne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe regionu z perspektywy młodych ludzi.

Zapisy już trwają w OKSiBP w Cieplewie pod nr. tel.: 58 682 85 78 wew. 1 lub 2 albo bezpośrednio u opiekunek w poszczególnych świetlicach.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Rokitnica
3 września (środa) w godz. 16-19
5 września (piątek) w godz. 16-19
Jagatowo
9 września (wtorek) w godz. 16-19
11 września (czwartek) w godz. 16-19
Żuława
23 września (wtorek) w godz. 16-19
25 września (czwartek) w godz. 16-19
Cieplewo
29 września (poniedziałek) w godz. 16-19
1 października (czwartek) w godz. 16-19
Różyny
2 października (czwartek) w godz. 16-19
4 października (sobota) w godz. 10-13
Mokry Dwór
4 października (sobota) w godz. 14-17
6 października (poniedziałek) w godz. 16-19
Lędowo
7 października (wtorek) w godz. 16-19
9 października (czwartek) w godz. 16-19
Straszyn
10 października (piątek) w godz. 16-19
13 października (poniedziałek) w godz. 16-19

 

Magdalena Bielicka

Related posts