Przypominamy o konkursie ,, Kolorowy świat, malowany świat”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat 2014”, którego organizatorem jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

 

Na ubiegłoroczny konkurs nadesłano ok. 2 tys. prac. Wstępnej selekcji prac dokonała instruktor Agnieszka Michalczyk.
Na ubiegłoroczny konkurs nadesłano ok. 2 tys. prac.
Wstępnej selekcji prac dokonała instruktor Agnieszka Michalczyk.

Uczestnicy mają możliwość artystycznej wypowiedzi na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu – o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.
Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu).

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKURSU. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie; 83-031 Łęgowo; Cieplewo, ul. Długa 20A,

z dopiskiem:

„Kolorowy świat, malowany świat 2014”,

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

http://oksir.pruszczgda.pl/oglaszamy-plastyczny-konkurs-kolorowy-swiat-malowa

Related posts