Po 5 tysięcy dla 5 sołectw

5 sołectw przystąpiło do ogłoszonego przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański konkursu pn. „Kwiecista Gmina” i 5 otrzymało granty na realizację zgłoszonych projektów.

kwiecista_mokry_dwor
kwiecista_mokry_dwor

Projekty zagospodarowania zielenią, kwiatami i małą architekturą miejscowości zgłosiło do konkursu 5 sołectw: Straszyn, Żuławka, Cieplewo, Arciszewo i Mokry Dwór. Każde z sołectw otrzymało grant w wysokości 5 tys. zł.

– Zagospodarujemy teren wokół pomnika admirała Krzysztofa Arciszewskiego, który właśnie stawiamy  – powiedziała Aniela Kossak – Wińska, sołtys Arciszewa. – Posadzimy róże, pięciorniki i jałowce.

W Arciszewie prace ruszą po 12 kwietnia.

12 kwietnia rozpoczną się prace w Straszynie. Mieszkańcy zagospodarują teren przy cmentarzu (przy ul. Jana Pawła II).

Pojawią się tu nasadzenia oraz głazy. Stylistyką nawiążemy do gór, rodzinnych stron Ojca Świętego – mówi Danuta Kraszewska, podsołtys wsi i osoba odpowiedzialna za plastyczną stronę przedsięwzięcia.

Tymczasem trwają prace w Cieplewie.

W ramach projektu ukwiecamy dwa miejsce: teren przy świetlicy i plac przy skrzyżowaniu ulicy Długiej z Lotniczą – wyjaśnia Edward Leszczyński, sołtys Cieplewa. – Posadzimy pięciorniki, bukszpan i buk pospolity. Zamówiliśmy też ławki.

Przygotowania do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej poczyniono już w Żuławce.

kwiecista_mokry_dwor
kwiecista_mokry_dwor

Nasz projekt nawiązuje do leśnego charakteru wsi, ale posiada też akcenty angielskich ogrodów – mówi Zdzisław Czerwiński, sołtys Żuławki. – Nasi mieszkańcy dużo pracują zawodowo i na upiększanie wsi poświęcą weekendy.  

Z kolei Mokry Dwór realizację projektu ma za sobą. W ostatnią sobotę nad ukwieceniem placu przy wiejskiej świetlicy przez wiele godzin pracowało 30 mieszkańców. Posadzono 500 bratków i wiele innych roślin, głównie kolorowych i wieloletnich. Pojawiła się także mała architektura w postaci stylowej ławki. Aby ochotnikom nie zabrakło sił,  sołtys Wiesław Zbroiński zorganizował dla nich kiełbaski z grilla i gorące napoje.

Granty skierowaliśmy wprost do naszych sołectw, bo to one najlepiej wiedzą, którą część miejscowości wyeksponować i uatrakcyjnić – mówi wójt Magdalena Kołodziejczak. – Wprawdzie pierwsza edycja konkursu spotkała się z zainteresowaniem tylko pięciu sołectw, ale jestem przekonana, że za rok zainteresowanie będzie dużo większe. Zwycięskim sołectwom serdecznie gratuluję.

Related posts