Miejsce gromadzenia odpadów w Wiślinie

Zostało uruchomione miejsce gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych w Wiślinie.

Mieszkańcy gminy  mogą tu przywieźć wyłącznie nadmiar tworzyw sztucznych, szkła i papieru. Miejsce jest ogrodzone i dostępne przez 24 godziny na dobę. Występuje tu zakaz przywożenia innego rodzaju odpadów. Miejsce jest monitorowane.

odpady_wislina
odpady_wislina

Related posts