Gmina Pruszcz Gdański otrzymała 4,7 mln na kanalizację

Gminie Pruszcz Gdański, poprzez spółkę Eksploatator, udało się pozyskać 4,7 mln zł dotacji na budowę kanalizacji. W środę 26 lutego nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  (instytucją finansującą) a gminną spółką Eksploatator (inwestorem).

Choć fundusze unijne na ten rok są już wyczerpane, gminie Pruszcz Gdański udało się pozyskać dotację z oszczędności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na skanalizowanie Radunicy i osiedla „Zorza” w Straszynie oraz budowę nowego wodociągu w Rokitnicy.

Od lewej: Ireneusz Michałkiewicz, dyrektor ekonomiczno – finansowy WFOŚiGW w Gdańsku oraz Marek Palusiński, prezes gminnej spółki Eksploatator
Od lewej: Ireneusz Michałkiewicz, dyrektor ekonomiczno – finansowy WFOŚiGW w Gdańsku oraz Marek Palusiński, prezes gminnej spółki Eksploatator

Bardzo wam gratuluję tej dotacji, zwłaszcza że to ostatnie środki, jakie można było zdobyć. To z pewnością duża ulga dla przedsięwzięcia. Pozyskanie funduszy było trudnym zadaniem. Jednak znacznie trudniejsze jeszcze przed wami: realizacja inwestycji i rozliczenie dotacji – powiedział podczas uroczystego podpisania umowy Ireneusz Michałkiewicz, dyrektor ekonomiczno – finansowy WFOŚiGW w Gdańsku.

Na realizację inwestycji spółka Eksploatator ma czas do połowy 2015 rok. Kosztorys inwestorski opiewa na ponad 8 mln zł. Wkład własny gminy stanowi pożyczka z WFOŚiGW.

Zadanie to stanowi I etap realizacji inwestycji, w ramach której skanalizujemy Radunicę i Rokitnicę – dodaje Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański.

Aby osiągnąć pełen sukces, niezbędna jest ścisła współpraca z mieszkańcami – uważa Marek Palusiński, prezes gminnej spółki Eksploatator. – Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że od momentu zakończenia robót, mają 2-3 miesiące na podłączenie się do kanalizacji.

 

Related posts