Juszkowo Przyjazną Wsią Województwa Pomorskiego

Zrealizowany przez gminę Pruszcz Gdański projekt pn. „Budowa Centrum Rekreacji w Juszkowie” został doceniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako przykład dobrej praktyki na rzecz mieszkańców. 

Inwestycja zajęła III miejsce w kategorii infrastruktura społeczna w etapie regionalnym V edycji konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich.

Przystań w Juszkowie - fot. MC
Przystań w Juszkowie – fot. MC

Konkurs organizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma na celu promocję najlepszych projektów zrealizowanych ze środków unijnych na obszarach wiejskich, które przyczyniły się do zmiany oblicza pomorskiej wsi. „Dzięki takim przedsięwzięciom wieś staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i turystyki” – napisał w liście gratulacyjnym do wójta gminy marszałek Mieczysław Struk.

Related posts