Ekologia się opłaca

Do 30 kwietnia można składać wnioski o dotacje na inwestycje proekologiczne, takie jak: przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły gazowe oraz na demontaż i utylizację azbestu. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina dofinansowuje 80% kosztów kwalifikowanych zakupu urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (maksymalna kwota dotacji to 8 tys. zł.).

O dotację mogą starać się mieszkańcy tych terenów, na których z uwagi na nieliczną i rozporoszoną zabudowę, budowy kanalizacji nie przewiduje się.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekologiczne, nie wydzielają przykrych zapachów i są znacznie tańsze w eksploatacji niż tradycyjne szamba.

 

Kolektory słoneczne

Kolektory
Kolektory

Gmina dofinansowuje 30% kwoty zakupu kolektorów słonecznych (maksymalna kwota dotacji to 4 tys. zł). Tzw. solary, które przetwarzają energię słoneczną w cieplną wykorzystuje się do podgrzewania wody  użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania. Są nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne.

System kolektorów słonecznych jest przydatny wszędzie tam, gdzie jest duże zużycie ciepłej wody, np. w domach jednorodzinnych.

Pompy ciepła 

Na zakup pompy ciepła, która pobiera energię z ziemi lub z powietrza i przekształca w ciepło do ogrzania budynku lub wody,  również można otrzymać 30% dofinansowania (maksymalnie 4 tys. zł).

Pompa ciepła pozwala w dużym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii cieplnej.

 

Kotły gazowe 

Gmina dofinansowuje 50% kwoty zakupu kotła gazowego (maksymalnie 4 tys. zł). Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna likwidacja kotła węglowego.

Podkreślane przez specjalistów zalety kotłów gazowych to: bezobsługowy sposób działania, efektywne wykorzystanie ciepła i redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Demontaż, transport i utylizacja azbestu

W przypadku likwidacji pokryć dachów zawierających szkodliwy azbest, gmina dopłaca 23 zł do każdego m2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł.

Pył azbestowy stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Pokrycia azbestowe są likwidowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Wnioski do 30 kwietnia

Wnioski o dotacje można składać do 30 kwietnia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański (pok. Nr 17, I p.).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, wnioski rozpatrujemy według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania środków – wyjaśnia Anita Sąpór, inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

Osoba, dla której zabraknie dotacji, zostanie wpisana na listę rezerwową i będzie mogła skorzystać z dofinansowania w przypadku, gdy ktoś wcześniej zdeklarowany, zrezygnuje.

Proekologiczne inwestycje mieszkańców gmina wspiera od 2006 roku.

Tylko w zeszłym roku powstało kilkadziesiąt instalacji kolektorów słonecznych i wykonano kilkanaście modernizacji kotłowni węglowych – dodaje A. Sąpór.

W tym roku na dofinansowanie proekologicznych inwestycji gmina przeznaczyła 220 tys. zł.

 

Czy wiesz, że…

– Przeciętnie pompa ciepła, która zużywa 1 kWh energii elektrycznej dostarcza 4 kWh ciepła

– Pompa ciepła czerpie energię także z wody i skał

– Koszt ogrzania 150 – metrowego domu pompą ciepła to średnio ok. 2800 zł rocznie

– Prawidłowo zaprojektowany system kolektorów słonecznych może obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowej o 90 %, koszty ogrzewania pomieszczeń o 30-40%

– W ciągu 2 tygodni na ziemię dociera tyle energii w postaci promieni słonecznych ile wykorzystują wszyscy ludzie na ziemi w ciągu roku.

– Pierwsze instalacje solarne były wykonywane już 6500 lat temu. Stosowali je Majowie do ogrzewania pól uprawnych

Related posts