Kolędnicy z Żuławki

We wsi Żuławka powrócono do dawnej tradycji kolędowania. Już kolejny raz z inicjatywy radnego sołectwa Roberta Plichty i sołtysa Zdzisława Czerwińskiego, dzieci w tradycyjnych strojach, z kolędą i życzeniami odwiedzały mieszkańców.  Dzieci włożyły w przygotowania wiele pracy, oprócz strojów były także wierszyki i kolędy.

Życzenia pomyślności w Nowym Roku składane prze kolędników zostały przyjęte z radością prze mieszkańców Żuławki z nadzieję, że ten pomysł przetrwa i będzie można się nim cieszyć jeszcze przez kolejne lata.

Być może kolędnicy zapukają i do Twoich drzwi, otwórz je szeroko, ponieważ to wielka frajda i dla kolędników i przede wszystkim  tych do których oni trafią.

Related posts