„Kolorowy świat, malowany świat 2014” – międzynarodowy konkurs plastyczny

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat 2014”. Do ubiegłorocznej edycji zgłoszono ok. 2 tys. prac!


Uczestnicy mają możliwość artystycznej wypowiedzi na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu; o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKURSU. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie; ul. Długa 20A; 83-031 Cieplewo, z dopiskiem: „Kolorowy świat, malowany świat 2014”, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

 [gview file=”http://bemarmedia.home.pl/autoinstalator/wordpress3/wp-content/uploads/2014/01/konkurs-kolorowy_2014-regulamin.docx”] [gview file=”http://bemarmedia.home.pl/autoinstalator/wordpress3/wp-content/uploads/2014/01/konkurs_kolorowy_2014-KARTA-ZGŁO-SZENIA.pdf”] [gview file=”http://bemarmedia.home.pl/autoinstalator/wordpress3/wp-content/uploads/2014/01/konkurs_kolorowy_2014-regulamin.pdf”]

Serdecznie zapraszamy!

Related posts