O czym można rozmawiać w Straszynie?

O czym jak nie o kasie, oczywiście, a konkretnie o planach do budżetu Gminy na rok 2014.

P. Wójt, Sołtys oraz Radni
P. Wójt, Sołtys oraz Radni – fot. MC

W pierwszym dniu października, sala jadalni w szkole w Straszynie zgromadziła mieszkańców, którzy dyskutowali, wysuwali i głosowali nad najważniejszymi problemami, propozycjami związanymi ze staraniami o finansowanie.

Są miejsca lepiej lub gorzej zagospodarowane, ale najbardziej istotną potrzebą jest potrzeba kanalizacji na osiedlu Zorza, a w dalszej kolejności są drogi i inne potrzeby, rozpoczął Sołtys Witold Płotka.

Organizacja ruchu drogowego na osiedlu tzw. starym Straszynem, dworzec kolejowy to kolejne wątki spotkania.

p. Wójt Magdalena Kołodziejczak - fot. MC
p. Wójt Magdalena Kołodziejczak – fot. MC

Wg relacji pani Wójt Magdaleny Kołodziejczak, kończone są największe inwestycje w budżecie Gminy, kończona jest inwestycja Szkoły w Borkowie już piątej szkoły w Gminie. Kanalizacja w Rokitnicy, Radunicy na koszt około 12 mln zł, który rozłoży się na kolejne trzy lata, więc nie będzie znaczącym wydatkiem dla Gminy. Właściwie kanalizacja osiedla Zorza jest jak najbardziej możliwa, tam jest 80 budynków, mamy już plany i chcemy rozpocząć inwestycję na początku przyszłego roku mówiła p. Wójt, a wartość tej inwestycji to 4 mln 200 tys zł. Koszt jest olbrzymi, ale mamy ogromne szanse na zdobycie 55% środków zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, co jest dalece prawdopodobne, na koniec listopada ma być rozstrzygnięty konkurs na pieniądze, a my jesteśmy na bardzo wysokim miejscu jeśli chodzi o ocenę wstępną, a więc liczę że ponad dwa mln zł otrzymamy.

Zostało złożone kilka czy kilkanaście propozycji do budżetu.

W tym roku rozpoczynamy też budowę ulic na osiedlu Przylesie, to będzie rozłożone na okres dwu lat 2014/15 rok przy koszcie około 1,5 mln zł.

Mieszkańcy Straszyna - fot. MC
Mieszkańcy Straszyna – fot. MC

Prosimy też o zaopiniowanie budowy ul. Kwiatowej i Kalinowej i był by to efekt całej inwestycji ze Starogardzką i Pocztową, gdzie koszt inwestycji to 400 tys. zł, gdzie jest wykonana dokumentacja techniczna.

Kolejną propozycją jest Przychodnia Zdrowia, wysuwana przez Sołectwo, czego jednak nie poparła p. Wójt w związku z tym, że możliwe jest przekazanie terenu pod inwestycję za spalonym domem ze wskazaniem jego wykorzystania m. in. na przychodnię. Gmina nie chce wracać do publicznej służby zdrowia, w którym musiała by partycypować.

Co ważne jest już nakaz rozbiórki spalonego domu, na co Gmina będzie musiała wyłożyć środki, ale co może okazać się istotne właśnie przy poprowadzeniu inwestycji na terenie około 8 tys m2 w których posiadaniu jest Gmina, a które przylegają do tego budynku. Gmina celowo nie pozbywała się tego terenu, aby możliwe było kompleksowe wykorzystanie tego obszaru jako Nowego Centrum Straszyna. Wystosowane zostało zaproszenie do rozmów na temat planów związanych z przyszłością tych terenów, co planowane jest na początek przyszłego roku. Przychodnia może docelowo obsługiwać około 10 tys. mieszkańców.

Na Górce Góralskiego marzeniem jest wybudowanie basenu w przyszłości. (Chodzi o drugą stronę ul. Pocztowej).

Mieszkańcy Straszyna - fot. MC
Mieszkańcy Straszyna – fot. MC

Nowym nabytkiem Gminy jest też dworzec kolejowy w Straszynie wraz z otaczającą działką od PKP za kwotę około 180 tys. zł, który jest w tej chwili inwentaryzowany oraz oceniany, które ściany budynku będzie można wyburzyć, aby racjonalnie wykorzystać pozyskaną przestrzeń dla szeroko pojętej kultury w Straszynie. Szacunkowy koszt remontu dworca to kwota około milion zł., przy czym będzie składany w lutym wniosek do Ministra Kultury, aby część środków pozyskać z zewnątrz.

Kolejny wniosek to projektowanie i budowa oświetlenia w kierunku Goszyna, przy wcześniej już wybudowanej ścieżce.

Mamy nadzieję, że wymienione inwestycje będą mogły uzyskać poparcie wśród radnych w Gminie, mówi Sołtys. Kolejne kierunki to wykonanie oświetlenia na ul. Makowej, potem na ul. Bocznej, gruntowny rejon ul. Kwiatowej, a dalej oświetlenie osiedla Zorza i Nad Strugą.

Dodatkow doraźny remont płyt na ul. Kwiatowej, odbudowa chodnika na ul .Poprzecznej, ul. Na Wrzosy  i dołożenie lamp.

Mieszkańcy Straszyna - fot. MC
Mieszkańcy Straszyna – fot. MC

Całość to około 6 – 7 mln. zł co jest ogromnym wydatkiem, ponieważ Gmina dysponuje na budowy kwotą około 30 mln. rocznie. W tym wszystkim istnieje duże prawdopodobieństwo częściowego finansowania z innych już wspomnianych źródeł.

Planowane jest wybudowanie ścieżki do Arciszewa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Dokończenie i budowa ulicy Jana Pawła II w Straszynie w ciągu drogi 5 metrowej.

Organizacja ruchu drogowego – problem i temat został zgodnie rozwiązany – jako najlepszy i przyjęty pomysł został przegłosowany ruch równorzędnych skrzyżowań z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Wprowadzenie zmian w ruchu przeprowadzone zostanie w przeciągu dwóch miesięcy o czym zostaną powiadomieni mieszkańcy. Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane na ul. Prusa, Drzymały i Leśnej. Na osiedlu Zorza wprowadzono strefę zamieszkania oraz ograniczenie również do 30 km/h.

Padła na zebraniu propozycja wstawienia zwykłych słupków np. żółto czarnych przy ul. Starogardzkiej, które by osłaniały pieszych na odcinku do skrzyżowania.

Mieszkańcy Straszyna - fot. MC
Mieszkańcy Straszyna – fot. MC

Bardzo istotną dla mieszkańców ul. Habrowej przytoczono sprawę słupa energetycznego, który został postawiony w miejscu bardzo kontrowersyjnym. Apel ten był kierowany z mocnym akcentem do p. Wójt, która obiecała że pochyli się nad tym problemem.

W dalszej części wolnych wniosków podniesiony został problem postawienia szeregowca przy ul. Drzymały, który nie koniecznie został postawiony zgodnie z warunkami zabudowy. Posadowienie budynku może być sprzeczne z obowiązującymi przepisami, ponieważ wielkość działki może nie być wystarczająca (powinna być nie mniejsza niż 300 m2). Na działce 960 m2 postawiono szeregowiec składający się z 4 segmentów.

Postulowane było też nadanie jednej z ulic im. Komandora Kazimierza Kraszewskiego, jednak takie decyzje podejmuje Rada Sołecka.

 

 

Related posts

One Thought to “O czym można rozmawiać w Straszynie?”

Comments are closed.