Od 1 marca rekrutacja do przedszkoli

Już 1 marca rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych w gminie Pruszcz Gdański.

Publiczne placówki oświatowe prowadzące wychowanie przedszkolne (w tym prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego) obowiązują w 2021 roku następujące terminy:

Złożenie wnioski wraz z dokumentami – od 1.03 do 02.04 w postępowaniu rekrutacyjnych i od 27.05 do 10.06 w postępowaniu uzupełniającym.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – od 7.04 do 09.04 w postępowaniu rekrutacyjnym i od 11.06 do 14.06 w postępowaniu uzupełniającym.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 12.04 do godz. 14:00 w postępowaniu rekrutacyjnym i 15.06 do godz. 14:00 w postępowaniu uzupełniającym.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 22.04 (w uzupełniającym: do 21.06).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 23.04 do godz. 14:00 (w uzupełniającym: do 23.06 do godz. 14:00).

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznych szkołach podstawowych lub publiczny punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor tej placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. W najbliższym czasie na stronach placówek oświatowych gminy Pruszcz Gdański zostaną opublikowane szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz zostaną załączone formularze dokumentów. Dokumenty będzie można złożyć osobiście w wybranej placówce, listownie lub przez e-PUAP konkretnej placówki.

Info: strona UG PG

Related posts