Funkcjonowanie komunikacji autobusowej w dniach 12-13.03 i 16-25.03

W związku decyzją Prezesa Kancelarii Rady Ministrów o zawieszeniu zajęć szkolnych, w okresie od dnia 16 marca 2020 do 25 marca 2020 r. wszystkie autobusy komunikacji miejskiej i podmiejskiej funkcjonować będą według rozkładów ważnych w ferie i wakacje (nie będą wykonywane kursy oznaczone literą „S” w rozkładzie).

Ewentualne dalsze decyzje przekazywane będą na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

 

12 i 13 marca tj. czwartek oraz piątek (dotyczy linii autobusowych obsługiwanych przez PKS Gdańsk)

Wdraża się rozkłady feryjne na liniach 851, 852, 854, 856, 860, 861, 870, 871.

Gryf

Related posts