Czyste powietrze w naszej gminie

Ponad 80 osób wzięło udział w jednym z pięciu spotkań informacyjnych nt. ministerialnego programu „Czyste Powietrze”.

Inicjatorem spotkań jest Fundacja GlobaECO, która za odpłatnością pomaga złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji związanych z ochroną powietrza, takich jak: likwidacja starych pieców, montaż ekologicznych kotłów, pomp ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych.

Istnieje również możliwość uzyskania dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego na instalacje z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE): fotowoltaika, kolektory słoneczne. Taką inwestycję osoba fizyczna może wówczas zrealizować bez udziału kosztów własnych. Wniosek można złożyć samodzielnie, z pominięciem Fundacji.
Jedno z pierwszych w temacie programu „Czyste powietrze” odbyło się w Łęgowie i miało w dużej mierze charakter szkoleniowy. Przedstawiciel Fundacji omówił zasady działania poszczególnych odnawialnych źródeł energii i przedstawił możliwości pozyskania ministerialnego dofinansowania. Z kolei zastępca wójta gminy Pruszcz Gdański Daniel Kulkowski opowiedział o możliwościach wsparcia gminnego.

Warto przypomnieć, że mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański od lat mogą ubiegać się o dotacje na zakup i montaż urządzeń, które chronią środowisko. W tym roku pula gminnych środków na ten cel wyniosła 400 tys. zł. Złożono 94 wnioski, z czego 67 rozpatrzono pozytywnie, a 27 znalazło się na liście rezerwowej. Zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą, mieszkańcy mogli zabiegać o maks. 8 tys. zł dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków, maks. 4. tys. do zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, do 7 tys. zł na ogniwa fotowoltaiczne, do 4 tys. zł na kotły gazowe i do 10 tys. zł na demontaż, transport i utylizację azbestu.
Co roku zwiększamy pulę środków na tego typu działania – mówi Daniel Kulkowski. – W tym roku po raz pierwszy i jako nieliczni z samorządów, umożliwiliśmy mieszkańcom zakup ogniw fotowoltaicznych. Cieszą się one dużym zainteresowanie i z pewnością będziemy je dotować także w kolejnych latach. Ogólna suma środków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska również będzie rokrocznie zwiększana.

Najbliższe spotkania informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”:
12.03.2019r. (wtorek), godzina 18:00 – Świetlica Wiejska w Wiślince
14.03.2019r. (czwartek), godzina 18:00 Szkoła Podstawowa w Przejazdowie
21.03.2019r. (czwartek), godzina 18:00 Szkoła Podstawowa w Rotmance
28.03.2019r. (czwartek), godzina 18:00 Szkoła Podstawowa w Straszynie

UGPG

Related posts