Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na:

– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (80% kosztów inwestycji – maksymalnie 8 000 zł) – dotyczy wyłącznie terenów, na których nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej;
– zakup z montażem ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 2 kW do 5 kW, wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (40% kwoty brutto zakupu i montażu urządzeń – maksymalnie 7 000,00 zł);
– zakup z montażem pompy ciepła lub kolektorów słonecznych (30% kosztów inwestycji – maksymalnie 4 000 zł);
– zakup z montażem kotła gazowego (50% kosztów zakupu i montażu kotła gazowego – maksymalnie 4 000 zł) – dotyczy wyłącznie osób zamieniających ogrzewanie węglowe na gazowe;
– wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu (do 23 zł za metr kwadratowy pokrycia dachowego – maksymalnie 10 000 zł).

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać
od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia wniosków na biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim, do momentu wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na 2019r. w kwocie 400 000 zł.

UWAGA: Gmina dofinansowuje wyłącznie planowane inwestycje, tj. dla których koszty realizacji ponoszone będą dopiero po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański lub w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim lub przy ul. Sportowej 25 w Rotmance.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowania określonymi w Uchwale nr II/16/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Pliki do pobrania:
•    Wniosek o przyznanie dotacji – http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3833&bar_id=808

•    Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3836&bar_id=808

•    Informacja o wyrobach zawierających azbest – http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3834&bar_id=808

•    Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3835&bar_id=808

Szczegółowe informacje dotyczące udzielanych dofinansowań można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 57

UGPG

Related posts