Fundusz sołecki w nowej odsłonie od 2019

Podczas sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański radni podjęli uchwałę, zawnioskowaną przez wójta gminy, dotyczącą wprowadzenia nowego funduszu sołeckiego. Z budżetu, na fundusz, miałaby być przeznaczona kwota prawie 840 tys. zł. Uchwała ma zacząć działać od 2019 roku.

Od kilku miesięcy w naszej gminie toczyła się dyskusja na temat zasadności wprowadzenia budżetu obywatelskiego, który ma pobudzić aktywność społeczną pozwalającą realizować lokalne pomysły i inicjatywy grup mieszkańców.

Po dyskusji, szczególnie z przedstawicielami stowarzyszeń działających na naszym terenie oraz sołtysami i radnymi, uznano że budżet obywatelski, w przypadku tego typu gminy, jak gmina wiejska Pruszcz Gdański, nie do końca dałby równe szanse wszystkim zainteresowanym, na uzyskanie środków na realizację lokalnych projektów. Dlatego też postanowiono przedstawić radzie gminy propozycje wprowadzenia od 2019 roku funduszu sołeckiego w nowej formule.

Owa nowa formuła polegać ma na tym, że wysokość kwot uzyskanych przez sołectwo jest uzależniona od liczby mieszkańców. W przypadku naszej gminy z budżetu na przeznaczona zostanie kwota prawie 840 tys. zł. Z tym, że w każdym przypadku, niezależnie od liczebności mieszkańców, sumy czy to dla mniejszych, czy większych miejscowości byłyby wyższe niż do tej pory. I tak. Najniższą kwotą, jaką uzyska sołectwo będzie suma nieco ponad 11 tys. zł., a najwyższą ponad 44 tys. zł.

Obecnie, zgodnie z zapisem ustawy, do 30 września 2018 roku sołtysi powinni przekazać wójtowi wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie celem uwzględnienia go w budżecie gminy. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem.

I to jest wielka rola, i zadanie dla sołtysów oraz rad sołeckich, aby do końca września br. takie dyskusje wśród mieszkańców przeprowadzić. Dodajmy, że często będą musiały one się odbywać przy udziale przedstawiciela gminy ponieważ zadania, które mogą być realizowane z funduszu sołeckiego, muszą być zadaniami własnymi gminy.

UGPG

Related posts