Ciekawe i kreatywne formy edukacji w gminnych szkołach

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, we wszystkich szkołach działających na terenie gminy Pruszcz Gdański, od 2017 roku odbywają się dodatkowe zajęcia, warsztaty, oraz wyjazdy do instytucji edukacyjnych.

Projekt, o poważnie brzmiącej nazwie „Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański”, skierowany jest do grupy prawie 900 uczniów oraz 70 nauczycieli. Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, ułatwiających im start w życie zawodowe bądź kontynuację nauki, a także wsparcie nauczycieli w zakresie efektywnego i dostosowanego do współczesnych wymagań przekazywania wiedzy.

Dzięki temu projektowi organizowane są zajęcia dodatkowe w zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych czy języków obcych. Prowadzone one są metodą badawczą, projektową i warsztatową. Uczniowie opuszczają także szkolne mury, by „na żywo” i bezpośrednio pogłębiać swoją wiedzę i rozszerzać horyzonty myślowe.

Dzieci i młodzież odwiedziły już m.in. gdańskie Centrum Hewelianum, Bałtycki Festiwal Nauki, gdyńskie oceanarium i Eko Dolinę czy American Corner Gdańsk. Wyjechali również do „zielonej szkoły” w Schodnie i poznawali tajemnice rezerwatu Ptasi Raj w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej.

Nowoczesne formy edukacji

W tym roku natomiast czekają ich m.in. wizyty w Edu Parku w Gdańsku, w gdyńskim Centrum Experyment, Ocean Parku we Władysławowie, a także kolejne wizyty w Centrum Hewelianum i na Wyspie Sobieszewskiej. Obejrzą również gdańskie zabytki i odwiedzą instytucje kulturalne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z robotyki prowadzone z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu klocków konstrukcyjnych umożliwiających budowanie robotów oraz kształtowanie umiejętności programowania. Ponadto dla uczniów gimnazjów zaplanowano zajęcia związane z doradztwem zawodowym.

W ramach projektu, szkoły doposażone zostały w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny, a szkolne pracownie przedmiotowe uzyskały nowe wyposażenie.
Końcowym efektem projektu ma być nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów szkół Gminy Pruszcz Gdański oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wartość projektu to 1 996 860,60zł., z czego 95% jest finansowane ze środków europejskich i budżetu państwa.

UGPG

Related posts