Nowy most w Sobieszewie jeszcze w tym roku

W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu w Sobieszewie.

Most w Sobieszewie

Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie ma zapewnić bezpieczne i sprawne połączenie wyspy ze stałym lądem. W ramach zadania wybudowane zostaną również dojazdy, przebudowane zostaną dwa skrzyżowania ul. Łąkowa i ul. Piaskowa oraz część drogi wojewódzkiej.
Dla realizacji zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych dla perspektywy finansowej 2014 – 2020. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2017 r., a w I kwartale 2018 r. będzie trwała procedura odbiorowa inwestycji.

Most w Sobieszewie to ważna inwestycja także dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański, która graniczy z wyspą.

W spotkaniu gminę Pruszcz Gdański reprezentowali zastępca wójta Daniel Kulkowski oraz Michał Waga z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy.
– Zgłosiłem uwagi dotyczące skoordynowania tras ścieżek rowowych, ponieważ gmina Pruszcz Gdański w ramach programu EuroVelo będzie realizowała ścieżkę pieszo-rowerową na trasie Przejazdowo-Wyspa Sobieszewska. Uczuliłem też wykonawcę na problem nielegalnego wywozu ziemi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że podnoszenie gruntu bez zezwolenia jest niezgodne z prawem – dodaje wicewójt.

Magdalena Bielicka

Related posts