Reforma oświaty w naszej gminie

Najważniejsza uchwała dzisiejszej sesji dotyczyła organizacji oświaty po wprowadzeniu reformy.

Po wielu spotkaniach i dyskusjach z dyrektorami, nauczycielami i mieszkańcami Rada Gminy pozytywnie przyjęła przedstawioną przez wójta uchwałę, zgodnie z którą:
Zespoły szkół staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi,
Klasa siódma Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie (jeden rocznik) będzie kontynuowała naukę w szkole w Rotmance,
Klasy siódma i ósma Szkoły Podstawowej w Wojanowie będą realizowały obowiązek szkoły w Łęgowie,
Gimnazjum w Przejazdowie od roku szkolnego 2017/18 stanie się szkołą podstawową. W roku 2017 naukę w szkole będzie kończyło gimnazjum i zacznie szkoła podstawowa od klasy 4 do 7.

Magdalena Bielicka

Related posts