Rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie!

Od nowego roku w Urzędzie Gminy można było składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupu i montażu pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, a także zakupu kotłów gazowych.

 Już pierwszego dnia, czyli 2 stycznia przyjęliśmy 35 wniosków – mówi Kamil Naczk, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. – Zainteresowanie dofinansowaniem takich inwestycji jak pompy ciepła, kolektory i piece gazowe świadczy i o dużej świadomości proekologicznej mieszkańców, i o ich gospodarności.

W sumie wpłynęły 42 wnioski. Zabezpieczone na ten cel środki w budżecie (w kwocie 230 tys. zł) zostały już wyczerpane. O przyznaniu dotacji zadecyduje komisja.

Tymczasem są jeszcze pieniądze na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych oraz elewacji z azbestu. Zabezpieczono na ten cel 50 tys. zł.

Magdalena Bielicka

Related posts