Budżet Gminy 2017: nowe drogi, szkoła metropolitalna i place zabaw

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2017 r. O tym, jakie działania zakłada, pytamy przewodniczącego MARKA KOWALSKIEGO.

Przewodniczący rady Gminy Marek Kowalski

– Na początek pytanie o mijający rok. Jaki on był?
– Wypełniony zadaniami inwestycyjnymi, a mimo to zakończony niewielkim deficytem. Za najważniejszą inwestycję tego roku uważam budowę dwóch  gminnych przedszkoli. Obecnie w samych publicznych placówkach mamy ponad 500 miejsc.
–  A jaka inwestycja zdominuje przyszły rok?
–  Moim zdaniem budowa pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej w Kowalach. Inwestycja ta realizowana będzie wspólnie z Gdańskiem i z gminą Kolbudy. Nowa szkoła znacznie odciąży placówkę w Borkowie, co jest bardzo ważne w sytuacji zapowiadanej reformy oświaty. Całkowity nasz udział w inwestycji wyniesie 10 mln zł. Procedura przetargowa już trwa, a szkoła ma zostać otwarta 1 września 2018 roku.

Szkoła Metropolitalna

– 10 milionów to również kwota zwykle przeznacza na budowę dróg. Jak będzie w nadchodzącym roku?
– Nie inaczej. Kolejne 10 milionów przeznaczamy na nowe drogi w Borkowie, Łęgowie, Rotmance, Straszynie, Przejazdowie, Roszkowie, Radunicy, Jagatowie, Wiślince, Juszkowie i w Rusocinie. Jak co roku zaplanowaliśmy środki na kolejne dojazdy do pól i gospodarstw.
– Gmina posiada już 36 placów zabaw. Czy powstaną kolejne?
–  Powstaną nowe place zabaw w Goszynie, Żuławce i Bogatce, a także miejsce rekreacji w Łęgowie. Ponadto, w budżecie zaplanowaliśmy środki na doposażenie istniejących placów: w Dziewięciu Włókach, Straszynie, Rokitnicy, Radunicy, Wiślinie i w Rotmance koło szkoły. Jeśli chodzi o rekreację, to w 2017 roku powstaną dwa nowe  boiska ze sztucznej nawierzchni: w Juszkowie przy ul. Ogrodowej oraz w Wojanowie przy szkole.
– Od wielu lat mowa o nowej siedzibie Urzędu Gminy. Czy w budżecie przewidziano środki na ten cel?
– Spotkania z mieszkańcami pokazały, że budowa nowego urzędu jest zasadna i potrzebna. Dlatego w projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowaliśmy 3 mln zł.   Działka w Juszkowie czeka od 2010 r. Wójt pozyskała ją bezpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na ten właśnie cel. Obecnej siedzibie urzędu daleko do standardów. Wąska klatka schodowa i brak wind to poważne utrudnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nie wspomnę o braku miejsc parkingowych. Urzędnicy pracują w uciążliwych warunkach. Dosłownie nie mają gdzie siedzieć. Ostatnio nawet mała sala konferencyjna, służąca do spotkań radnych, została zaadoptowana na biura. Sesje Rady Gminy będą musiały odbywać się poza urzędem. Myślę, że nowa siedziba przysłuży się wszystkim, również mieszkańcom, gdyż  będą mogli załatwiać sprawy w godnych warunkach.
– Wydatki nowego budżetu oszacowano na 139 milionów. Pomijając inwestycje, na co wydamy najwięcej?
– Najpoważniejszym działem od wielu lat jest „Oświata i wychowanie”, która w 2017 roku będzie nas kosztowała ponad 56 milionów. Przykładowo, na same dotacje podmiotowe do przedszkoli niepublicznym przeznaczymy 12,5 miliona. Na kwotę składają się dotacje do każdego dziecka w przedszkolu niepublicznym w kwocie 447,23 zł miesięcznie oraz koszty pobytu dzieci w przedszkolach publicznych.  Z uwagi na rozległy teren sporo kosztują nas również dojazdy uczniów do szkół, w tym osób niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek. To wydatek rzędu 1,6 miliona.
– A jakie środki gmina przeznacza na komunikację publiczną?
– Do autobusów poruszających się po gminie dopłacimy 2,6 miliona.

 

Modernizacja szlaków kajakowych

– Od lat budżet „zasilany” jest środkami zewnętrznymi. Na jakie zadania gmina będzie chciała pozyskać pieniądze unijne?
– Na budowę szlaków kajakowych, ścieżek rowerowych, rozbudowę stanicy żeglarskiej, a także na termomodernizację komunalnych budynków mieszkaniowych. Warto zaznaczyć, że w przyszłym roku, dzięki pozyskaniu przez gminę środkom unijnych, będą realizowane dwa fantastyczne projekty skierowane do szkół oraz do przedszkoli i obejmujące zarówno dodatkowe, atrakcyjne zajęcia, jak i doposażenie. Ich łączna wartość to 5 mln zł.

– Jednym zdaniem: będzie się działo!
– Tak i z tego miejsca chciałbym podziękować koleżankom i kolegom radnym za ten rok oraz pracownikom urzędu, których jest niewielu na tak dużą gminę i którzy bardzo ciężko pracowali, by zrealizować powierzone zadania.
– Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Bielicka

Related posts