Badanie słuchu u dzieci

W gminnych szkołach odbędą się bezpłatne badania słuchu dzieci klas 0-3. O tym jak bardzo takie badania są istotne mówi Magdalena Kosiorowska, protetyk słuchu w gabinetach sieci Audiofon..
– Dlaczego tak ważne jest szybkie rozpoznanie niedosłuchu u dziecka?
– Dziecko uczy się mówić poprzez naśladowanie otoczenia. Sprawny narząd słuchu warunkuje słyszenie i rozumienie innych ludzi, a także umożliwia kontrolę własnej mowy. Dlatego też niedosłuch zaburza poprawny rozwój umiejętności językowych u dzieci. Należy pamiętać, że odpowiednio wczesne wykrycie tego problemu daje dziecku szansę na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.

– Czy rodzic jest w stanie zaobserwować niedosłuch u swojego dziecka?
– Niedosłuch może pojawić się z czasem, dlatego też tak istotne jest, by rodzice uważnie obserwowali dzieci i zwracali uwagę czy mówią wyraźnie. Najłatwiej zaobserwować to w czasie zabawy z innymi dziećmi lub w czasie oglądania telewizji. Przyczyną problemów ze słyszeniem mogą być zaniedbane infekcje górnych dróg oddechowych, nieleczone zmiany pozapalne, przerośnięty migdałek, który uciska trąbki słuchowe, choroby wirusowe, jak różyczka, ospa wietrzna, czy świnka, a nawet głośne słuchanie muzyki.

– Jakie badania są w stanie potwierdzić lub rozwiać obawy rodzica?
– Od około 6-tego roku życia można sprawdzić dziecku słuch wykonując badanie audiometrii tonalnej, którego celem jest wykrycie ewentualnego niedosłuchu oraz jego rodzaju. Dziecko musi być skupione i uważne podczas tego badania. Wynik uzyskuje się od razu. Drugim  badaniem jest badanie tympanometryczne. Tympanometria jest badaniem rejestrującym ruchy błony bębenkowej w reakcji na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Pomiary ruchów błony bębenkowej i ciśnienia ucha środkowego są przeprowadzane w celu określenia, czy ucho środkowe nie jest naruszone. Badanie jest pomocne przy określeniu rodzaju ubytku słuchu u dziecka, a także przy diagnostyce infekcji ucha środkowego. Pomiary tympanometryczne mogą być też użyte do rejestrowania odruchu z mięśnia strzemiączkowego, który następuje w reakcji na pewne głośne dźwięki. Odruch ten powoduje zaciśnięcie błony bębenkowej i jest naturalnym zabezpieczeniem przed głośnymi dźwiękami. Gdy jednak odruch nie następuje, bądź gdy następuje tylko w reakcji na bardzo głośne dźwięki, jest to sygnałem, że uszkodzone mogą być pewne struktury. Badanie tympanometryczne trwa bardzo krótko, a wynik otrzymujemy od razu.

 Jakiemu badaniu zostaną poddane dzieci z gminy Pruszcz Gdański?
– Audiometrii tonalnej, a kiedy coś nas zaniepokoi, także tympanometrii.

Badania słuchu u dzieci z gminnych szkół (klasy (0-3) zostaną przeprowadzone w lutym 2017 r. Do 20 stycznia rodzice mają czas na podpisanie stosownej zgody na badanie. Formularz takiej zgody można otrzymać we wszystkich gminnych szkołach lub tutaj

Magdalena Bielicka

Related posts