Realizujemy 2-milionowy projekt w naszych szkołach

Urząd Gminy Pruszcz Gdański pozyskał dofinansowanie na dodatkowe zajęcia w szkołach, szkolenia nauczycieli oraz na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Projekt edukacja
Projekt edukacja

Nasz projekt „Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański” otrzymał 95% dofinansowania unijnego, czyli blisko 1,9 mln zł.
– Jesteśmy na etapie przetargów – wyjaśnia Izabela Kicińska, inspektor ds. pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. –  Po nowym roku ruszą szkolenia nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów zarówno uzyskujących niższe wyniki, jak i tych, którzy w tradycyjnej ofercie edukacyjnej nie znajdują zajęć pozwalających rozwijać swoje pasje.

W sumie przeszkolonych zostanie 70 nauczycieli, a z dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje kluczowe, a więc takich jak np.: robotyka, skorzysta 831 uczniów.
 Zajęcia będą prowadzone metodą badawczą, projektową i warsztatową. Przewidziano wiele wyjazdów do różnych centrów doświadczalnych – wyjaśnia.

Przewidziano również doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i materiały do realizacji zajęć, takie jak: klocki do budowy robotów, laptopy, tablety, klatki meteorologiczne, czy sprzęt laboratoryjny.

Projekt na lata 2016 – 2018 realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dobra Edukacja” z Warszawy.
– Bardzo dużą rolę odegrają dyrektorzy szkół. To od nich będzie zależała sprawna realizacja wszystkich zaplanowanych działań – dodaje I. Kicińska.

Magdalena Bielicka

Related posts