Funkcjonariusze od wszystkiego

6 pracowników mundurowych, w tym komendant, 2 zmiany, 2 radiowozy, 31 miejscowości, ponad 26 tys. mieszkańców. Nasza Straż Gminna odpowiada nie tylko za realizację zadań samorządu w zakresie ładu i porządku, ale również odciąża policję w przypadku drobniejszej przestępczości, zabezpieczania imprez oraz edukacji i profilaktyki. Ostatnio komendant zdał radnym sprawozdanie za okres od stycznia do końca sierpnia.

Kontrole posesji
Straż Gmina Gminy Pruszcz Gdański regularnie kontroluje wszystkie posesje pod kątem ładu i porządku. Sprawdzane są umowy i rachunki na wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór odpadów komunalnych. Strażnicy zwracają uwagą na prawidłowe usytuowanie numeru porządkowego domu, warunki przetrzymywania zwierząt i ogólną dbałość o posesję i jej otoczenie (śmieci, wysokie chwasty, odśnieżanie). Zimową porą funkcjonariusze sprawdzają, czy ktoś nie pali w piecu śmieciami (np. opakowaniami PET, co powoduje zagrożenia dla całego otoczenia).
Do dnia 31 sierpnia skontrolowano: Przejazdowo, Lędowo, Bystrą, Bystrą Wieś, Dziewięć Włók, Wiślinkę, Bogatkę, Krępiec, Weselno, Wiślinę, Mokry Dwór, Radunicę i Roszkowo. Kontrola ujawniła m.in. 59 właścicieli gospodarstw domowych bez umów na odbiór odpadów (zostali zobowiązania do ich podpisania) oraz  63 nielegalne wysypiska śmieci (zostały uprzątnięte, a sprawcy pouczeni).

Zwierzęta

Straż Gminna
Straż Gminna

W okresie od stycznia do końca sierpnia strażnicy wielokrotnie interweniowali w sprawie bezpańskich zwierząt lub przetrzymywanych w złych warunkach. Kontrole zakończyły się 54 pouczeniami i 9 mandatami. Wyłapano 21 psów, z czego 13 przekazano do schroniska, a 9 wróciło do właścicieli. Wspólnie ze stowarzyszeniem ANIMALS jeden czworonóg został odebrany właścicielom.

Strażnicy Gminni reagują również na zgłoszenia dotyczące martwych zwierząt w pasach drogowych. Udają się wówczas na miejsce zdarzenia, dokonują oględzin oraz zabezpieczają martwe zwierzę poprzez usunięcie go z jezdni i  umieszczenie  w worku  na poboczu drogi. Teren zabezpieczają taśmą ostrzegawczą. Następnie informują firmę CLEAN-BUD, z którą gmina ma podpisana umowę na taką okoliczność.  Później dokonują ponownej kontroli. Przez pierwsze 8 miesięcy tego roku strażnicy interweniowali w sprawie martwych zwierząt 25 razy.

Kiedy potrącone zwierzę jest ranne, straż gminna współpracuje z lekarzem weterynarii. W omawianym okresie straż interweniowała w takich przypadkach 11 razy.

Alkohol, dewastacje, zakłócanie spokoju
Podczas codziennej służby funkcjonariusze patrolują boiska i place zabaw (265 razy od stycznia do końca sierpnia), okolice szkół (186 razy),  placówek handlowych (148) oraz miejsca, w których gromadzą się bezdomni (107). Strażnicy gminni przekazali rodziców 3 nieletnich pod wpływem alkoholu i odwieźli do domów 5 nietrzeźwych dorosłych.

Funkcjonariusze interweniowali też w przypadkach zakłócania spokoju (głośna muzyka i in.). W sumie pouczono 49 osób.

Łamanie przepisów drogowych
Strażnicy interweniują w przypadku nieprawidłowego parkowania czy zastawiania wjazdów. Od stycznia do końca sierpnia funkcjonariusze wystawili 143 wezwania pod nieobecność kierującego, 93 pouczenia i 21 mandatów.
Ponadto, straż gminna ujawnia i karze osoby porzucające swoje stare samochody, np. na skraju jezdni czy parkingu. Takich przypadków było 11.
Wspieranie innych instytucji

Straż Gminna
Straż Gminna

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański wspiera działalność Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej zabezpieczając wszystkie gminne imprezy. Ponadto, pomaga w uzyskaniu zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (np. podczas biegów, przejazdów rowerowych).

Strażnicy wspierają też pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przykładowo, ustalają miejsca przebywania osób bezdomnych, by następnie pomóc im dostać się do schroniska.

Funkcjonariusze współpracują z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym (wymiana informacje, wspólne kontrole), gminną spółką Eksploatator (wymiana informacji na temat zbiorników bezodpływowych, kontrole) i Urzędem Gminy (egzekwowanie przepisów dotyczących np. gospodarki odpadami).

Komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym (profilaktyka, terapia, integracja społeczna), Komisji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim (nadzór ruchu drogowego, zmiany w jego organizacji), oraz zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze gminy.

Własne projekty

Straż Gminna
Straż Gminna

– Pracujemy dwuzmianowo – mówi Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański. – Najwięcej zdarzeń odnotowujemy popołudniami oraz w weekendy. Kiedy strażnicy pracują w niedzielę, muszę im dać dzień wolny w tygodniu. Jeśli ktoś ma urlop lub jest chory, na zmianie mam tylko jednego człowieka. A gmina jest bardzo rozległa. Czasami do jednego martwego zwierzęcia na drodze radiowóz musi pokonać 20 kilometrów w jedną stronę.
Mimo to Straż Gminna stara się nie tylko odpowiadać na interwencje, czy egzekwować przestrzeganie przepisów, ale też realizować własne projekty. Wiele z nich adresowanych jest do dzieci i młodzieży: „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczne wakacje”,  „Tam gdzie trwa życie, tam istnieje nadzieja” (udzielanie pierwszej pomocy na fantomie), „Karta rowerowa” (z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego), „Bezpieczna droga do szkoły”, „Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” i „Gminne Igrzyska wiedzy o bezpieczeństwie i obronie cywilnej”. Strażnicy edukują też dorosłych. Dla nich dedykowane są projekty: „Odpowiedzialność prawna nieletnich” , „Zagrożenia Internetu” oraz „Z Seniorami o bezpieczeństwie”.

Strażnicy zapraszają rodziców

Straż Gminna
Straż Gminna

Szczególnie ważnym w ostatnim czasie tematem są zagrożenia Internetu. Informacje na podstawie zdjęć i wpisów na portalach społecznościowych typu Facebook zbierają nie tylko złodzieje, ale też przestępcy seksualni. Dzieci nieświadomie bardzo im taki kontakt ułatwiają.
– Ostatnio dwie dwunastolatki z naszej gminy nagrały i wrzuciły do Internetu film, w którym, leżąc na łóżku, w dwuznaczny sposób opowiadają o swoich zainteresowaniach – relacjonuje Tomasz Grabowski. – Kiedy odwiedziłem rodziców dziewczynek, ci byli w szoku. Dwunastolatki również nie zdawały sobie sprawy, że ich wygłupy mogą mieć poważne konsekwencje. Film zniknął już z sieci.

Straż Gminna zaprosiła ostatnio na szkolenie na temat zagrożeń Internetu rodziców uczniów szkoły w Wiślince. Na 20 zainteresowanych udziałem, przyszedł jeden rodzic.
– Okazuje się, że rodzice nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jakie treści ich dziecko publikuje w portalach społecznościowych. Tymczasem wystarczy, że przestępca w łatwy sposób powiąże kilka faktów ze zdjęć i już zna adres, poziom zamożności, a także zwyczaje domowników – dodaje.

Straż Gminna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6 do 22 oraz w wybrane soboty w godz. od 14 do 22. Pełni służbę w ramach patroli zmotoryzowanych  i odchodów rejonu przez dzielnicowego.

M. Bielicka

Related posts