Szkoła metropolitalna w Kowalach – budowa coraz bliżej. Wójt nie chciał, ale mieszkańcy zrobili swoje

Jest zgoda Rady Gminy Kolbudy na budowę szkoły metropolitalnej, której współinwestorem będzie Gdańsk. We wtorek, podczas sesji, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę upoważniającą Wójta Gminy Kolbudy do podpisania umowy dotyczącej finansowania budowy placówki w Kowalach. Tuż po obradach przedstawiciele gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego i Gdańska podpisali dokumenty w tej sprawie.

To będzie pierwszy tego typu projekt w Polsce realizowany przez wspomniane wyżej trzy samorządy. O powstaniu takiej placówki mówi się od kilku lat, ale wyjątkowo głośno zrobiło się o niej w ostatnich dniach. Wszystko to za sprawą doniesień medialnych, wedle których wójt gminy Kolbudy rozważał… wycofanie gminy z tego projektu. Sprzeciwili się temu mieszkańcy, którym na nowoczesnej szkole w sąsiedztwie bardzo zależy. We wtorek spora ich grupa pojawiła się na posiedzeniu Rady Gminy.

Jak podaje serwis www.kolbudy.pl uchwałę poparli wszyscy obecni na sesji radni.

– Ustalenia poczynione w trakcie sesji i efekty rozmów prowadzonych przez wszystkich partnerów inwestycji częściowo rozwiewają nasze wątpliwości – powiedział na łamach www.kolbudy.pl przewodniczący Rady Gminy Kolbudy Wiesław Rusiecki. – Jako radni postanowiliśmy dać kredyt zaufania partnerom z Gdańska i gminy Pruszcz Gdański i poparliśmy uchwałę upoważniającą wójta gminy Kolbudy do podpisania umowy.

Z wyniku głosowania ucieszył się m.in. wiceprezydent Gdańska, Andrzej Bojanowski.

Szkoła Metropolitalna - mat. prasowe DRMG
Szkoła Metropolitalna – mat. prasowe DRMG

– To pozytywny finał czterech lat starań o szkołę w Kowalach. 40 proc. budżetu inwestują Kolbudy i po 30 proc. gmina wiejska Pruszcz Gdanski oraz miasto Gdańsk – powiedział wiceprezydent Bojanowski. – Oczywiście, przed nami kolejne wyzwania: przetarg, budowa, szukanie dodatkowych źródeł finansowania, umowy na prowadzenie szkoły, układ dojścia i dojazdu do szkoły. Wszystko to robimy dla kolejnych młodych pokoleń.

Wójtowie gmin Kolbudy, Pruszcz Gdański oraz wiceprezydent Gdańska podkreślali we wtorek, że niezbędne jest podjęcie konkretnych działań, które pozwolą wypracować rozwiązania satysfakcjonujące mieszkańców oraz nie będą nadmiernym obciążeniem dla budżetu żadnej ze stron. Wójta gminy Kolbudy zapewniono, że podjęte zostaną wspólne działania m.in. na rzecz poprawy układu drogowego we wsi Kowale, umożliwiający sprawny i wygodny dojazd do placówki.

Do pierwszego szkolnego dzwonka coraz bliżej, tym bardziej, że…

Szkoła Metropolitalna - podpisanie umowy
Szkoła Metropolitalna – podpisanie umowy

– W ciągu kilku dni ogłoszony zostanie przetarg na budowę pierwszej w Polsce podstawowej szkoły metropolitalnej, która dzięki porozumieniu Gdańska, Kolbud i gminy Pruszcz Gdański powstanie na granicy tych trzech gmin. Rada Gminy Kolbudy na dzisiejszej sesji upoważniła wójta do podpisania umowy o finansowaniu. Oznacza to, że faktycznie rozpoczynamy prace i szkoła powinna być otwarta 1 września 2018 roku! – zapowiedział prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

 Cieszę się, że wspólnie z wiceprezydentem Gdańska przekonaliśmy radnych gminy Kolbudy oraz wójta do nieodchodzenia od wspólnej, podjętej parę lat temu decyzji o budowie szkoły metropolitalnej – mówi wójt Magdalena Kołodziejczak. 

Inwestorem szkoły metropolitalnej, w imieniu trzech samorządów, jest gmina Kolbudy. To na jej terenie powstanie nowa szkoła. Szacunkowy koszt inwestycji to około 40 mln zł. Za projekt placówki posłuży wybudowana przed dwoma laty szkoła w Gdańsku Kokoszkach. Wszystkie trzy gminy mają zabezpieczone środki na tę inwestycję – zarówno w tegorocznych budżetach, jak i Wieloletnich Planach Finansowych.

Do szkoły uczęszczać mają uczniowie i przedszkolaki z południowych obszarów Gdańska, z gminy Kolbudy i Pruszcza Gdańskiego. Łącznie obiekt pomieści 1125 dzieci, w tym 125 przedszkolaków.

Kamila Grzenkowska

 

Related posts