Perełki wśród pereł – najlepsi w Gminie

Wójt Magdalena Kołodziejczak przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, a także za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2014/2015.  

Stypendium drugiej, wyższej kategorii  wójt przyznała laureatom olimpiad lub konkursów na szczeblu ogólnopolskim ze średnią ocen 5,5 (w przypadku szkół podstawowych) lub 5,3 (w przypadku szkół gimnazjalnych).

stypendysci
stypendysci

Wśród tak wybitnych uczniów (jednocześnie mieszkańców naszej gminy, niekoniecznie uczących się w naszych szkołach) znaleźli się:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie:
Aleksandra Piechówka –  laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego „Pingwin 2014” z przyrody na poziomie kl. V szkoły podst., laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z przyrody, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z języka polskiego, średnia ocen 5,7.  Otrzymała stypendium wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.

stypendysci
stypendysci

Amelia Kopcych – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady „Pionier 2014” z języka polskiego, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z języka polskiego, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z przyrody, średnia ocen 5,9. Otrzymała stypendium wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.
Patryk Plaga – laureat  Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z języka polskiego, laureat  Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z języka angielskiego, laureat  Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z przyrody, średnia ocen 5,8. Otrzymał stypendium wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.
– Szymon Piechnik – laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Albus 2015” z języka polskiego, średnia ocen 5,5. Otrzymał stypendium wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.

stypendysci
stypendysci

Jagoda Burzyńska – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady „PIONIER 2014”  z języka polskiego, laureatka  Ogólnopolskiego Konkursu „Galileo 2015” z języka polskiego, średnia ocen 6,0. Otrzymała stypendium wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia`70 w Zespole Szkół w Łęgowie:
Kinga Szczęk – I miejsce  (kategoria: do lat 11 Cheerleaders), III miejsce

(kategoria: mini formacje Taniec współczesny do lat 15) w IX Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego,  II miejsce w III Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych Dance Group (kategoria: taniec z przyborem formacje  9-11 lat ), II miejsce ( w kategorii: do 11 lat: inne formy tańca formacje oraz III miejsce (w kategorii: do 12 -15 lat: inne formy tańca formacje na Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych 2015 w Elblągu, średnia ocen 5,8. Otrzymała stypendium wójta za wybitne osiągnięcia artystyczne.

stypendysci
stypendysci

Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej  w  Gdańsku:
Magdalena Stramska – I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Olsztynie

(w kategorii: powyżej 16 lat: w stylu jazz, modern), I miejsce  na Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych 2015 w Elblągu (w kategorii: powyżej 15 lat: inne formy tańca formacje), średnia ocen 5,7. Otrzymała stypendium wójta za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Zespół Kształcenia Podstawowego  i Gimnazjalnego nr 20 , Gimnazjum nr 27 im. M. Zaruskiego w Gdańsku:

stypendysci
stypendysci

Cezary Szefler – I miejsce  w kat. 14 – 15 lat „C”  w tańcach latynoamerykańskich na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego „Pomosty 2014”  w Elblągu, I miejsce   w kat. 14 – 15 lat „C” w tańcach latynoamerykańskich na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego w Elblągu, 2015 r., II miejsce  w kat. 14 – 15 lat „C” w tańcach latynoamerykańskich na III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rumii, 2015 r., średnia ocen 5,6. 5,6. Otrzymał stypendium wójta za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Stypendium trzeciej kategorii otrzymali laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim:

Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego:
Marta Wiśniewska – finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, średnia ocen 5,8. Otrzymała stypendium wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim:

Kinga Aszyk – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Mitologicznym  „Z mitologią za pan brat”, średnia ocen 5,6. Otrzymała stypendium wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.

Info i foto M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański

Related posts